ERC grant
ERC grant

ERC Consolidator Grant voor onderzoek naar kankerbehandeling en kennisnetwerken

Twee onderzoekers van de Radboud Universiteit ontvangen een Consolidator Grant van de Europese onderzoeksraad (ERC). Lisa Genzel, neurobioloog aan het Donders Instituut, gaat onderzoeken hoe we kennisnetwerken in onze hersenen opbouwen en bijwerken. Kim Bonger, van het Institute for Molecules and Materials, gaat onderzoek doen naar CAR T-celtherapie als methode om kanker te behandelen.

De ERC Consolidator Grant is een subsidie om onderzoekers te ondersteunen in de fase waarin zij hun eigen onafhankelijke onderzoeksteam en onderzoeksprogramma willen opzetten. De Consolidator Grant is een subsidie van zo'n twee miljoen euro.

Kim Bonger

SynCAR TS

Kim Bonger

Chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie is een veelbelovende aanpak bij de behandeling van kanker, met opmerkelijke klinische resultaten. Hierbij worden T-cellen van patiënten geïsoleerd, die vervolgens genetisch worden gemodificeerd met een gemanipuleerde antigeenreceptor om kankercellen aan te vallen. De CAR T-therapie is veelbelovend, maar wordt bemoeilijkt door ernstige bijwerkingen, beperkte effectiviteit en een prijzig en langdurig productieproces. Om deze problemen aan te pakken, gaan de onderzoekers een zeer innovatief, universeel synthetisch CAR (SynCAR) T-celplatform ontwikkelen waarbij de antigeenreceptor eenvoudig kan worden aangepast door synthetische, gefunctionaliseerde targetingliganden te gebruiken om de T-celeffectorfunctie te reguleren.

Om dit doel te bereiken gaat Bonger onderzoek doen naar het gebruik van zeer reactieve en activeerbare arylnitreniumionen voor eiwitmodificatie, medicijntoediening en als nieuwe klasse van therapeutische middelen. Daarnaast zal ze innovatieve bio-orthogonale chemie ontwikkelen om de CAR T-activiteit in tijd en ruimte te reguleren, met het uiteindelijke doel om het CAR T-targetinglandschap uit te breiden naar vaste tumoren en andere tumorsoorten.

Lisa Genzel

CreateKnow

Lisa Genzel

In het dagelijks leven halen we herinneringen op, niet alleen om terug te denken aan het verleden, maar ook om er belangrijke informatie uit te halen waarmee we kennis over onze omgeving kunnen opbouwen. Als we bijvoorbeeld naar een nieuwe plaats verhuizen, gebruiken we onze ervaringen met de weg vinden in nieuwe straten om een ruimtelijke plattegrond in ons hoofd te vormen. Wanneer we deze plattegrond hebben, kunnen we hem gemakkelijk bijwerken en leren waar een nieuw restaurant is of hoe we een kortere weg kunnen nemen. Hoewel we deze effecten allemaal ervaren in ons leven, is op dit moment onbekend hoe dit soort kennis wordt gecodeerd in de hersenen. 

Het doel van CreateKnow is uitzoeken hoe we onze kennisnetwerken opbouwen en bijwerken afhankelijk van de hoeveelheid ervaring die we hebben. In dit project gaat Genzel onderzoeken hoe muizen, ratten en mensen een plattegrond van grote omgevingen leren kennen en hoe ze nieuwe informatie aan deze plattegrond toevoegen. Bij elke soort kunnen de onderzoekers het gedrag combineren met specifieke technieken. Zo kunnen ze unieke inzichten opdoen over hoe we kennisnetwerken in de hersenen creëren, van celniveau tot aan het perspectief van een heel hersensysteem.