Canonieke verzameling in een manuscript
Canonieke verzameling in een manuscript

ERC Consolidator Grant voor Sven Meeder voor onderzoek naar middeleeuwse sociale normen

Universitair docent middeleeuwse geschiedenis Sven Meeder (Radboud Institute for Culture & History ontvangt een Consolidator Grant van de Europese Onderzoeksraad (ERC). Met deze subsidie van twee miljoen euro kan hij een nieuw onderzoeksproject opstarten.

De ERC Consolidator Grant is bedoeld om onderzoekers te ondersteunen in de fase waarin ze een eigen onafhankelijk onderzoeksteam en onderzoeksprogramma willen opzetten. Deze subsidie bedraagt 2 miljoen euro.

Historicus Sven Meeder ontvangt de subsidie voor het project SOLEMNE - Het sociale leven van vroegmiddeleeuwse normatieve teksten. Veel van de bewaard gebleven middeleeuwse westerse teksten zijn geschreven door (of in opdracht van) leden van de elite of de geestelijkheid. Daardoor geven ze vaak een beperkt of vertekend beeld van de denkbeelden van gewone mensen. Om toch inzicht te krijgen in middeleeuwse ideeën over sociale normen, gaat Meeder verzamelingen van canoniek recht (kerkelijke of religieuze teksten regels) op een innovatieve manier bestuderen.

Inzicht in sociale normen

De handschriften met canonieke verzamelingen die hij bestudeert behandelen niet alleen religieuze en kerkelijke wetten, maar raken ook aan sociale, morele, politieke en economische kwesties. Middeleeuwse geleerden stelden zulke verzamelingen samen door bepaalde teksten wel of niet te kopiëren en in specifieke combinaties over te nemen. Die combinaties van regels (canones) geven daarmee inzicht in de opvattingen over sociale normen en maatschappelijke idealen uit die tijd. Meeder onderzoekt canones om beter te begrijpen hoe er gedacht werd over sociale kwesties, zoals economische ongelijkheid, moord en diefstal, sociale hiërarchieën, seksueel gedrag en genderverhoudingen.

Slimme database

Naast de bekende 'grote' canonieke verzamelingen, bestudeert Meeder ook zogenoemde canonieke florilegia: korte morele teksten die waarschijnlijk gebruikt werden in lokale gemeenschappen met voornamelijk een lekenbevolking. Door de informatie van grote aantallen handschriften en verzamelingen in een slimme database te verzamelen, ontstaat inzicht in hoe sociale ideeën verspreid werden en veranderen tussen ongeveer 500 en 1200 CE.

LEES MEER OVER SOLEMNE

Meer weten? Neem contact op met Meeder, dhr. dr. S.M. (Sven) of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl).

Contactinformatie

Contactpersoon
dr. S.M. Meeder (Sven)