ERC Starting Grants voor twee Radboud-onderzoekers

Nadine Hauptmann en Inge Molenaar van de Radboud Universiteit ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC). ERC Starting Grants zijn bedoeld voor jonge onderzoekers die hiermee zelf een onderzoeksgroep op kunnen bouwen. De beurzen kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro per project.

Elektron-elektron-krachtenquantificatie op atomaire schaal

Nadine Hauptmann, natuurkundige

ERC Starting Grants voor twee Radboud-onderzoekers
De quantumfases van materie in nieuwe 2D-materialen vertonen fascinerende gecorreleerde elektroneigenschappen, zoals ongebruikelijke supergeleiding, nieuwe isolerende fases en exotische magnetische ordeningen. Deze verschijnselen zijn een broeinest van nieuwe vormen van energie-efficiënte technologieën, die een fundamenteel begrip en verkenning van deze materiaalklassen vereisen. Wetenschappers hebben van het begin af aan geworsteld met het verwarrende gebrek aan voorspelbaarheid van dergelijke materialen, wat voornamelijk tot toevallige ontdekkingen heeft geleid. Het voornaamste aspect dat deze exotische quantumfases tot gevolg heeft zijn de elektron-elektron-interacties, de zogenaamde correlaties.

Met haar ERC Starting Grant gaat Nadine Hauptmann onderzoek doen naar de rol van elektron-correlaties en hun interactie met structurele en spin-vrijheidsgraden op atomair niveau in isolerende quantumfases van nieuwe 2D-materialen. Haar strategie is om lading- en spinordening op atomaire schaal te kwantificeren in verschillende quantumfases in kenmerkende 2D-materialen zoals gedraaide dubbellagen, gecorreleerde quasi-2D-verbindingen en magnetische 2D-materialen. Om dit mogelijk te maken, zal zij een nieuwe state of the art ontwikkelen als het gaat om atomaire beeldvorming en spectroscopie.

Lees meer op de site van het Institute for Molecules and Materials (IMM).

AI om leerlingen zelfregulatie aan te leren

Inge Molenaar, gedragswetenschapper

ERC Starting Grants voor twee Radboud-onderzoekers
Door menselijke en kunstmatige intelligentie te combineren ontstaan nieuwe hybride systemen. Deze zijn veelbelovend voor het trainen van menselijke vaardigheden. In haar ERC-project zal Inge Molenaar een Hybrid Human-AI Regulation (HHAIR) systeem ontwikkelen dat de zelfregulatievaardigheden van leerlingen kan trainen wanneer ze leren met adaptieve  leermiddel.

Het HHAIR-systeem richt zich op jonge leerlingen van 10 tot 14 jaar voor wie zelfregulatie-vaardigheden cruciaal zijn in de huidige samenleving. Leerlingen in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs gebruiken dagelijks adaptieve leermiddelen voor rekenen, wiskunde en taalonderwijs. Deze methodes passen het aanbod aan op basis van de leerprestaties van leerlingen, maar zelfs de meest geavanceerde leermiddelen bieden nog geen optie voor regulatie door de leerling zelf.

Het te ontwikkelen HHAIR-systeem zal de leerlingen eerst helpen bij het reguleren. Vervolgens wordt in toenemende mate de verantwoordelijkheid voor de regulatie van het leerproces overdragen aan de leerling. Eerst geven dashboards de leerlingen inzicht in hoe de AI hun leerproces beïnvloedt, later vormen de dashboards een spiegel die leerlingen inzicht geeft in hoe zij zelf hun leerproces in de gaten houden. Op deze manier optimaliseert HHAIR zowel het leren als de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden die belangrijk zijn om een leven lang succesvol te blijven leren. Dit project ontwikkelt het eerste hybride systeem dat menselijke zelfregulatievaardigheden traint met behulp van kunstmatige Intelligentie.

Meer informatie? Neem contact op met

  • Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 3616000, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)