ERC Starting Grants voor zes Radboud-onderzoekers

Hans Rutger Bosker, Tim Kietzmann, Willem Velema, Andrea Ravignani, Rogier Kievit en Geert Litjens van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontvangen een Starting Grant van de European Research Council (ERC). De ERC Starting Grants helpen jonge onderzoekers om zelf een onderzoeksgroep op te bouwen. De beurzen kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro per project.

Hans Rutger Bosker

Max Planck Institute for Psycholinguistics

ERC Starting Grants voor zes Radboud-onderzoekers
Bosker onderzoekt menselijke spraakproductie en -waarneming. In zijn ERC-project 'HearingHands' richt hij zich op audiovisuele communicatie. Bij face-to-face gesprekken produceren wij meer dan alleen geluid. We sturen ook allerlei zichtbare communicatieve signalen, waaronder handgebaren. Deze handgebaren zijn zorgvuldig getimed in nauwe synchroniciteit met de spraak. Het blijft echter onduidelijk wat deze exacte timing bijdraagt aan waarneming.

In HearingHands worden opnames gemaakt van de synchroniciteit tussen gebaren en spraak voor een breed scala aan talen. Hieruit moet worden bepaald hoe het menselijk brein visuele (gebaren) en auditieve (spraak) signalen integreert, en er wordt beproefd wat het nut is om virtuele avatars te verrijken met zorgvuldig getimede gebaren om het begrip van de spraak te verbeteren.

Tim Kietzmann

Donders Instituut

ERC Starting Grants voor zes Radboud-onderzoekers
De zichtbare wereld om ons heen is een bron van rijke, semantische informatie die onze cognitieve processen en handelingen van hoger niveau leidt. Om deze bron aan te boren gaat ons visuele systeem complexe en verweven berekeningen aan om zo informatie over ruimte en tijd actief te bemonsteren, te onttrekken en te integreren. Verrassend genoeg wordt de integratieve aard van zicht amper meegenomen in de manier waarop we het in experimentele en computationele modellen benaderen. In plaats daarvan wordt het zicht op hoger niveau doorgaans behandeld als een voornamelijk bottom-up categorisatieproces.

Het project van Kietzmann, 'TIME', stelt een nieuwe benadering voor. Dit project zal de mogelijkheid bieden om zicht in een meer natuurlijke setting te onderzoeken als een proces dat (a) gericht is op semantisch begrip in plaats van categorisatie gebaseerd op labels, (b) op natuurlijke wijze verweven is met actieve informatiebemonstering en (c) uitgebreid wordt over meervoudige tijdframes heen, waaronder de netwerkdynamica die zich ontvouwt binnen enkele en over meerdere oogfixaties.

Willem Velema

Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Radboud Universiteit

ERC Starting Grants voor zes Radboud-onderzoekers
In dit onderzoek gaan de wetenschappers de functie van RNA in cellen bestuderen. RNA is decennia lang beschouwd als een onbelangrijk biomolecuul, het slome broertje van DNA, maar in de laatste paar jaar is dit beeld compleet veranderd. Het blijkt dat RNA een rol speel in vrijwel elk proces in de cel en elk ziektebeeld, maar tegelijkertijd is ons begrip van RNA erg beperkt. De onderzoekers gaan nu chemisch gereedschap maken om RNA op een moleculair niveau te bestuderen, met het uiteindelijke doel om nieuwe inzichten te vergaren die tot de ontwikkeling van medicijnen zal leiden.

Andrea Ravignani

Max Planck Institute for Psycholinguistics

ERC Starting Grants voor zes Radboud-onderzoekers
In zijn ERC-project The Origins of Human Rhythm (TOHR) gaat Ravignani op zoek naar de evolutionaire wortels van het menselijk ritmevermogen. Het project wil laten zien welke diersoorten ritme hebben en waarom mensen evolueerden tot zulke praatgrage, ritmische wezens.

Een team van onderzoekers zal de ritmische vermogens van mensen en vier andere soorten testen, waaronder twee niet-menselijke primaten en twee in het water levende zoogdieren. Ravignani is van plan om ritmische vaardigheden te bestuderen met behulp van verschillende methodes, waaronder akoestische analyse van geluiden, looppatroonanalyses en ademhalingsmetingen.

Door mensen en dieren te vergelijken, kunnen de onderzoekers hypothesen testen over de oorsprong van ritme. Het vermogen om nieuwe geluiden te leren, kan bijvoorbeeld een evolutionaire voorloper zijn van het menselijk ritme. Ook kan vergelijkbare evolutionaire druk - in tegenstelling tot gemeenschappelijke voorouders - leiden tot vergelijkbare ritmische eigenschappen. Het vinden van ritme bij andere soorten zal een dataset opleveren om de oorsprong van het menselijk ritme te reconstrueren.

Meer informatie over de projecten van Rogier Kievit en Geert Litjens is te vinden op de site van het Radboudumc.

Meer informatie? Neem contact op met

  • Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 3616000, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)