ERC Synergy Grants voor twee Radboud-onderzoekers

Willem Halffman en Arno Kentgens van de Radboud Universiteit ontvangen beiden een Synergy Grant van de European Research Council (ERC). ERC Synergy Grants zijn de grootste en meest competitieve subsidies binnen de ERC. Deze subsidie bedraagt maximaal 14 miljoen euro voor zes jaar.

De subsidies worden verstrekt aan een groep wetenschappers die samenwerken om een ambitieus wetenschappelijk probleem aan te pakken. Er zijn dit jaar in totaal 34 projecten gehonoreerd, waarvan er bij vier projecten Nederlandse onderzoekers betrokken zijn.

NanoBubbels: Hoe, wanneer en waarom corrigeert wetenschap zichzelf niet?

Willem Halffman, wetenschapsonderzoeker Radboud Universiteit, Raphaël Lévy (projectcoordinator, Université Paris Sorbonne Nord), Cyrus Mody (Maastricht University), Cyril Labbé (Université Grenoble Alpes).

ERC Synergy Grants voor twee Radboud-onderzoekers
De basis van wetenschappelijk onderzoek is dat gemaakte fouten constant moeten worden gecorrigeerd. Maar in de praktijk blijkt het soms lastig om fouten of overdreven claims die in het verleden zijn gemaakt te herstellen, wat kan zorgen voor een verminderd vertrouwen in de wetenschap. In het NanoBubbels-project onderzoeken datawetenschappers, nanowetenschappers en wetenschapsonderzoekers hoe foute claims in de nanobiologie hersteld kunnen worden.

Nanobiologie is een relatief jong wetenschapsveld dat al meerdere felbetwiste claims kent. De onderzoekers bestuderen drie controverses over wat we met nanodeeltjes kunnen in het lichaam. Hierbij bekijken ze hoe de controverses tussen wetenschappers polariseren, maar ook of je met nieuwe vormen van wetenschappelijke communicatie sneller tot overeenstemming kan komen, of fouten sneller kan corrigeren. Zo gaan de onderzoekers bijvoorbeeld analyseren hoe commentaar op gepubliceerd onderzoek functioneert via systemen zoals PubPeer. Tevens zullen de onderzoekers replicatie-experimenten voor de nanobiologie ontwerpen. Hierbij zullen wetenschapssociologen en filosofen mee nadenken over hoe je met een replicatie-experiment de grootste kans hebt om tot wetenschappelijke overeenstemming te komen.

HiSCORE: Meer informatie halen uit medicijnscreening door de beperkingen van NMR te overwinnen

Arno Kentgens, hoogleraar NMR-spectroscopie Radboud Universiteit, Geoffrey Bodenhausen (projectcoördinator, Ecole Normale Supérieure Paris), Benno Meier (IBG, Karlsruhe Institute of Technology), Jan Korvink (IMT, Karlsruhe Institute of Technology)

ERC Synergy Grants voor twee Radboud-onderzoekers
Kernspinresonantie, of NMR (Nuclear Magnetic Resonance), is een waardevolle methode voor het ontdekken van nieuwe medicijnen. De techniek maakt het onder andere mogelijk om heel precies de binding van medicijnen aan ziekte-gerelateerde eiwitten in beeld te brengen. Maar op dit moment mist NMR nog de verwerkingssnelheid om grote hoeveelheden potentiele medicijnen te scannen als kandidaat voor de behandeling van een bepaalde ziekte.

Het team van onderzoekers gaat zich richten op het ontwikkelen van NMR-methoden waarmee medicijnen gescreend kunnen worden met een hoge verwerkingssnelheid. Het onderzoeksteam van Arno Kentgens zal ervoor zorgen dat de vloeistofmonsters sterk gepolariseerd zijn (gehyperpolariseerd) om de signaalintensiteit zo’n 100 tot 10.000 keer te vergroten ten opzichte van de standaard NMR-experimenten. Ook zullen de onderzoekers ervoor zorgen dat deze gehyperpolariseerde vloeistoffen in voldoende mate kunnen worden geproduceerd. Met deze boost in de signaalsterkte wordt het mogelijk om een groot aantal metingen parallel uit te voeren en bovendien lagere hoeveelheden kostbare eiwitten te gebruiken. Lees meer

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.