geld
geld

Europese Centrale Bank kan inflatie sneller omlaag brengen als overheden meebewegen

De Europese Centrale Bank kan met een renteverhoging inflatie sneller omlaag brengen als overheden in hun begrotingsbeleid dezelfde kant op bewegen. Dat blijkt uit een studie van econoom en junior docent Roben Kloosterman en hoofddocent Monetair en Financieel Beleid Koen van der Veer. In samenwerking met Dennis Bonam van De Nederlandsche Bank (DNB) onderzochten zij hoe effectief het instrument van renteverhoging is op het verlagen van inflatie en welke invloed gelijktijdige inkomsten en uitgaven van overheden hierop hebben.

De resultaten laten zien dat inflatie sterker daalt wanneer overheden bij een renteverhoging bezuinigingen of belastingverhogingen doorvoeren dan wanneer ze maatregelen nemen die de economie juist stimuleren. In het laatste geval zal de centrale bank de rente langer hoog moeten houden om de inflatie op peil te brengen, wat schadelijk kan zijn voor de economie. Zo kan het zijn dat in het geval van een recessie de werkloosheid toeneemt, huizenprijzen dalen en mensen langdurig minder te besteden hebben. Een gelijksoortig beleid van zowel centrale banken als overheden op de hoeveelheid geld in de economie zou deze negatieve gevolgen kunnen voorkomen.

Gerichte subsidieprogramma’s

Roben Kloosterman: ‘Beleid van centrale banken en overheden lopen vaak niet synchroon. Ook nu zien we dat de centrale bank de rente verhoogt om de consumptie te laten dalen, terwijl de overheid juist geld uitgeeft om de koopkracht voor consumenten te herstellen. En als de overheid per saldo blijft stimuleren, dan zal de Europese Centrale Bank de rente langer hoger moeten houden. Het zal uiteindelijk effectief zijn, maar de kosten voor de economie zijn op deze manier wel groter. Voor een snelle daling van inflatie is het daarom van belang dat de overheid én meebeweegt met de centrale bank én gerichte subsidieprogramma's optuigt om alleen de meest kwetsbare huishoudens te beschermen tegen de hoge inflatie. Dan kan samenwerken heel effectief zijn.’

DNB publiceerde onlangs zijn halfjaarlijkse ramingen voor de Nederlandse economie en ging hierover in gesprek met onder meer premier Rutte en minister Kaag. De bevindingen uit dit onderzoek werden hierin meegenomen. De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang om met Europese overheden in gesprek te gaan over effectief begrotingsbeleid in relatie tot het beleid van de centrale banken.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van de Faculteit Managementwetenschappen via communicatie [at] fm.ru.nl (communicatie[at]fm[dot]ru[dot]nl)