'Frontiers in Conflict Resolution Conversation Series' aflevering 3: Carolyn McKay

In een nieuwe aflevering van de 'Frontiers in Conflict Resolution Conversation Series' van de onderzoeksgroep Institutions for Conflict Resolution heeft universitair docent Strafrecht en Criminologie Anna Pivaty een gesprek met Carolyn McKay. McKay is Senior Research Fellow aan de University of Sydney Law School en mededirecteur van het Sydney Institute of Criminology.

Ze praten over McKay's onderzoek naar technologieën in de rechtspraak, en in het bijzonder over haar veelgeprezen monografie 'The Pixelated Prisoner: Prison video links, court 'appearance' and the justice matrix'. Voor haar onderzoek kreeg ze toegang tot gevangenisfaciliteiten om gevangenen te interviewen die via een videoverbinding deelnamen aan hun rechtszaak. McKay beschrijft de ervaringen van gevangenen die zich ontmenselijkt, machteloos en niet betrokken voelden wanneer ze op afstand deelnamen.