Dijken op de campus
Dijken op de campus

Future Dikes bouwt proefdijken op Radboudcampus

Het onderzoeksprogramma Future Dikes onderzoekt hoe een soortenrijke grasbekleding kan bijdragen aan de erosiebestendigheid van een dijk. Op de campus is een nieuwe onderzoeksfaciliteit aangelegd om experimenten op dijkbekleding mogelijk te maken.

Hoe sterk de toplaag van een dijk is, is afhankelijk van een samenspel van bodemdeeltjes, zoals zand en klei, en de planten die bovenop de dijk groeien en in de dijk wortelen. Een deel van het onderzoek vindt plaats in het veld op de dijken zelf. Maar dijken en hun omgeving zijn veranderlijk. Weer, klimaat, beheer en incidenten zorgen er voor dat het moeilijk is om langdurige experimenten uit te voeren, waarin condities stabiel of bewust te manipuleren zijn. Daarom is er op de campus van de Radboud Universiteit een nieuwe onderzoeksfaciliteit aangelegd.

Proefdijken

Vlak bij de kassen op de campus van de Radboud Universiteit zijn vier proefdijken aangelegd. Met dezelfde kleigrond waarmee momenteel langs de Waal een dijktraject versterkt wordt, zijn is een rivierdijk op schaal nagebouwd, met dezelfde bodemomstandigheden en hellingshoek. Op deze proefdijken worden dit najaar tal van plantensoorten uitgezaaid, in verschillende combinaties, om te zien welk zaadmengsel de snelste en beste doorworteling ontwikkelt. Op woensdag 5 oktober worden de proefdijken feestelijk in gebruik genomen tijdens een bijeenkomst van gebruikers en partners van het onderzoeksprogramma dat wordt gefinancierd door het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP).

Future dikes op de campus

Onder de grond kijken

Naast de bovengrondse ontwikkeling van de planten zijn de onderzoekers juist ook erg benieuwd wat er onder de grond gebeurt. De wortels van planten houden immers de grond van de dijk bij elkaar in het geval van een overstroming, zo is de theorie. Om ondergronds te kunnen kijken, zijn er doorzichtige buizen in de dijk begraven, waarmee de wortelgroei ‘live’ gevolgd kan worden met speciale scanners.

‘We kunnen zo van week tot week volgen hoe het wortelstelsel van de planten zich ontwikkelt en hoe snel het dieper groeit. We kunnen zelfs wortelmonsters nemen om te zien welke wortels bij welke plantensoort horen. Het mooie is dat in zulke soortenrijke begroeiïngen de planten elkaar kunnen stimuleren om meer en diepere wortels te maken.’ vertelt dr. Eric Visser, universitair hoofddocent Plantenecologie aan de Radboud Universiteit en onderzoeker binnen Future Dikes. De buizen zijn op verschillende diepten ingegraven om zowel de oppervlakkige als de diepere wortelgroei te monitoren. Zo kan er nauwgezet bepaald worden hoe snel de vegetatie zich ontwikkelt, welke doorworteling bij welk mengsel hoort en welke soortencombinaties de best doorwortelde dijk opleveren.

De proefdijken blijven enkele jaren liggen, waardoor er ook over een langere tijd gekeken kan worden naar de ontwikkeling van de dijkbekleding. Vanaf volgend jaar wordt ook gekeken naar hoe de verschillende inzaaimengsels reageren op droogte.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoekers of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Gaat over persoon
dr. E.J.W. Visser (Eric)
Thema
Duurzaamheid, Natuur