Overslagproeven Future Dikes
Overslagproeven Future Dikes

Future Dikes organiseert symposium ‘Op weg naar sterke dijken met hoge biodiversiteit’

Achter de schermen bij Future Dikes is hard gewerkt aan het afronden van fase 1 en een plan van aanpak voor fase 2. Tijdens een symposium op dinsdag 4 juni praat het team van Future Dikes je graag bij over de opgedane kennis uit fase 1 en over de invulling van fase 2.

In fase 1 is onderzocht of soortenrijke dijken even erosiebestendig zijn als gras-gedomineerde dijken, welke eisen er gesteld moeten worden aan het ontwerpen van soortenrijke dijkbekledingen en: wat zijn soortenrijke dijken? De rapportages uit fase 1 worden in de loop van deze maand op de Wiki van De Innovatieversneller geplaatst en zijn nu al beschikbaar als drukproeven (zie onderaan bericht).

Een belangrijk product waar nog aan gewerkt wordt is een basisrecept voor dijkversterkingsprojecten dat kan worden meegenomen in subsidieaanvragen en waar de beheerder mee aan de slag kan. Wel is voor een goede uitvoering hiervan deskundig ‘advies op maat' nodig (zie fase 2). Het einddoel van fase 2 is dat soortenrijke bekleding als standaard binnen Nederland wordt toegepast en dat beheerders in staat zijn zelfstandig soortenrijke bekledingen te realiseren en in stand te houden.

Het programma van het symposium, met bijdragen van de onderzoekers, wordt binnenkort bekend gemaakt via www.ru.nl/futuredikes
Meld je nu al aan voor het symposium!