Air conditioners
Air conditioners

Gegevens op sociale media geven een indruk van de wereldwijd toegenomen populariteit van airconditioning

Nu de temperaturen wereldwijd stijgen, vinden steeds meer mensen airconditioning onmisbaar. Apparaten voor airconditioning zijn echter ook nogal energieverslindend en zullen in gebieden waar ze vaak worden gebruikt waarschijnlijk leiden tot een hoger energieverbruik. Om het effect van airconditioners op de energienetten en ons klimaat te beperken, hebben we gegevens nodig die ons vertellen waar deze apparaten wereldwijd worden verkocht. Dat is een hele uitdaging in regio's waar die gegevens niet beschikbaar zijn. Reclamegegevens van sociale media geven echter een eerste indruk van wat mensen wereldwijd drijft en motiveert om een airco te kopen, blijkt uit nieuw onderzoek onder leiding van Sibel Eker van de Radboud Universiteit. Het onderzoek is gepubliceerd in One Earth.

Hoewel het voor de hand ligt dat veel mensen in een airconditioner zullen investeren om de hitte uit hun huis te verdrijven, bestaat er geen concrete manier om vast te stellen hoeveel mensen in de toekomst daadwerkelijk een airco zullen aanschaffen. 'We hebben wel wat gegevens over hoeveel huishoudens in westerse landen een airconditioner bezitten en welke typen mensen airconditioners aanschaffen. Maar we hebben geen goed zicht op wat er wereldwijd gebeurt, in regio's als Azië en Afrika', vertelt Sibel Eker, universitair docent Systeemdynamica aan de Radboud Universiteit. 'Dat is een probleem, want het ontbreken van airconditioners betekent een grote kwetsbaarheid voor hitte. Daarnaast leiden airco's vaak tot een hogere CO2-uitstoot en een hoger energieverbruik in bepaalde gebieden. Daarom hebben we besloten naar gegevens op sociale media te kijken om te zien of we daaruit kunnen afleiden hoeveel belangstelling er in deze gebieden is voor airconditioners en hoeveel apparaten er worden aangeschaft.'

'Uit de gegevens die we hebben bekeken, blijkt dat wereldwijd hoogopgeleide mannen van middelbare leeftijd, getrouwd of samenwonend, en ouders van jonge kinderen online meer interesse tonen in airconditioners', vertelt Sibel. 'In regio's zoals de Balkan en het Midden-Oosten, die steeds kwetsbaarder worden door stijgende temperaturen en hittegolven, zien we de meeste online belangstelling voor airconditioners. In die landen zien we dat bevolkingsgroepen waarvan bekend is dat ze altijd terughoudend waren ten aanzien van airco's, zoals ouderen, online relatief veel belangstelling hebben voor airconditioners. Dat wijst erop dat hun houding wellicht aan het veranderen is en dat we in die regio's misschien meer airco's zullen zien dan in het verleden het geval was.'

Wereldwijde gegevens van sociale media

De onderzoekers gebruikten gegevens van Facebook en Instagram uit 113 landen. 'Deze gegevens vertellen ons welke typen mensen advertenties voor airconditioners te zien krijgen en hoeveel van hen daadwerkelijk besluiten een of meer apparaten te installeren. We keken naar gegevens over leeftijd, relatiestatus en ouderschap om een idee te krijgen van welke typen mensen meer of minder geneigd zijn een airco aan te schaffen', legt Eker uit.

'Veelgebruikte gegevensbronnen, zoals enquêtes onder huishoudens, zijn weliswaar nauwkeurig, maar ook duur en contextafhankelijk; ze zijn bijvoorbeeld beperkt tot een paar landen. Door gegevens van sociale media te gebruiken, konden we bestaande gegevens aanvullen en zo een beter beeld krijgen van de omvang van en de drijfveren voor het gebruik van airconditioning op mondiaal niveau. Dit levert waardevolle gegevens op voor onderzoekers en andere organisaties wereldwijd, die inzicht bieden in hoe klimaatverandering kan leiden tot een toenemend gebruik van airconditioning, in nieuwe regio's en door andere groepen mensen.'

Contactinformatie

Neem voor meer informatie contact op met de onderzoeker of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nlrel="noreferrer noopener" target="_blank"

Gaat over persoon
Eker, dr. ir. S. (Sibel)
Thema
Duurzaamheid, Management