Gevolgen COVID-19-crisis voor Nederlandse Goede Doelen grotendeels negatief

De COVID-19-pandemie heeft (veelal negatieve) gevolgen voor de Goede Doelen in Nederland. Die gevolgen verschillen overigens sterk per individuele organisatie. Dit blijkt uit onderzoek dat de onderzoekers Ontwikkelingsstudies Lau Schulpen, Luuk van Kempen en Sara Kinsbergen van de Radboud Universiteit deden in samenwerking met het CBF, Toezichthouder Goede Doelen.

De belangrijkste nadelige effecten van COVID-19 zitten op financieel terrein. Ruim 62% van de organisaties geeft aan dat hun inkomen in de periode januari-augustus 2020 als gevolg van COVID-19 is gedaald, zie de tabel hieronder

Gevolgen COVID-19-crisis voor Nederlandse Goede Doelen grotendeels negatief

Effecten op inkomen in periode januari-september 2020 (drie inkomensgroepen).

Grotendeels achteruitgang

Veel organisaties zijn dan ook als gevolg van COVID-19 aanzienlijk in inkomen achteruit gegaan. ‘Dat heeft ook gevolgen voor hun werk. We zien dat deze organisaties een deel van hun reguliere programma’s (tijdelijk) hebben stopgezet’, legt Lau Schulpen van de Radboud Universiteit uit.

Bovendien verwacht ruim 52% van de Goede Doelen dat hun inkomen in de periode september-december 2020 (nog verder) zal dalen. De verschillen tussen de grote, middel en kleine organisaties zijn aanzienlijk. Middelgrote organisaties zijn niet alleen iets negatiever in hun toekomstverwachtingen maar scoren ook significant negatiever over de eerste acht maanden van dit jaar.

Andere kant medaille

De andere kant van de medaille is dat er ook enkele organisaties zijn die hun inkomen hebben zien stijgen, meer staf hebben aangenomen en nieuwe activiteiten hebben opgezet. Ruim 15% van de organisaties geeft aan over de periode januari-september 2020 juist een inkomenstoename te hebben ervaren. Een fors deel van die organisaties (65%) betreft grote goede doelen.

Goede doelen die vooral financieel geraakt zijn door COVID-19 vertonen een behoorlijke veerkracht en vangen dit vooral op door hun werkzaamheden aan te passen, te innoveren en in een enkel geval staf te ontslaan. Tegelijk zijn ook veel organisaties nieuwe activiteiten specifiek gericht op COVID-19 gestart.

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van Lau Schulpen van de Radboud Universiteit en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. 324 Erkende Goede Doelen hebben de vragenlijst volledig ingevuld; deze groep is representatief voor alle Erkende Goede Doelen (617). De goede doelen die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben een gezamenlijk budget van 2,56 miljard euro en in totaal 15.000 betaalde medewerkers in dienst. Een eerste onderzoek werd al gedaan in juli van dit jaar. In februari 2021 volgt nog een derde afsluitend rapport om de gevolgen ook over langere termijn te volgen.

Meer weten? Neem contact op met

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.