Student lerarenopleiding voor de klas op middelbare school
Student lerarenopleiding voor de klas op middelbare school

Gezocht: leraren PO en VO voor een internationaal vergelijkend onderzoek naar culturele verschillen in commitment, welzijn en werkdruk

In een internationaal vergelijkend onderzoeksproject doet de Radboud Docenten Academie onderzoek naar hoe leraren po en vo in Nederland hun werk ervaren en vormgeven, en wat daarbij van invloed is op hun werkplezier en werkdruk. In andere landen, met andere culturen, wordt hetzelfde onderzoek uitgevoerd, waardoor we een beeld kunnen krijgen van wat nu specifiek voor de Nederlandse context geldt, en ook, wat landen van elkaar kunnen leren.

Wat zoeken wij? 

  • 300-400 leraren in het primair onderwijs of voortgezet onderwijs
  • Met een aanstelling ≥ 32 uur per week
  • Bereidheid om binnen een tijdsbestek van zes werkweken 3x een vragenlijst in te vullen

Wat vragen wij van jou?

We zouden het heel erg op prijs stellen dat je deze oproep verspreidt binnen je netwerk. Hiermee kunnen we de respons verhogen en als Nederland goed vertegenwoordigd zijn, zodat we een echt goede en betrouwbare vergelijking kunnen maken met andere landen. Geïnteresseerde leraren kunnen hun interesse via onderstaand emailadres alvast kenbaar maken. 

Wat vragen we van de deelnemende leraren? 

De deelnemers vullen in een periode van ongeveer 6 werkweken 3x een vragenlijst in (periode april – mei). Deze vragenlijst bevat deels dezelfde en deels verschillende vragen. Het invullen van de vragenlijst vraagt 20-25 minuten per afname. Om zicht te krijgen op hoe het werkplezier en werkdruk van leraren zich ontwikkelen is het belangrijk dat leraren alle drie de vragenlijst invullen. 

Wanneer? 

Het onderzoek start halverwege april ’24. Vragenlijsten worden online afgenomen en zijn volledig anoniem. 

Meer weten? 

Meer weten of vragen, neem contact op met Harmen Schaap, via harmen.schaap [at] ru.nl (harmen[dot]schaap[at]ru[dot]nl) of 06-25639758, Radboud Docenten Academie. Het onderzoeksteam in Nederland bestaat verder uit Paulien Meijer en Amber Walraven.