Global Data Lab ontwikkelt klimaatmonitor voor ontwikkelingslanden

Het Global Data Lab van de Radboud Universiteit is betrokken bij de ontwikkeling van een Climate Vulnerability Monitor. Deze monitor gaat in kaart brengen hoe kwetsbaar ontwikkelingslanden zijn voor klimaatverandering, en welke sociale factoren daar mogelijk een rol in spelen.

Volgens Jeroen Smits, hoogleraar Economic and Human Development aan de Radboud Universiteit en oprichter van het Global Data Lab, is het project een unieke kruisbestuiving van klimaatdata en sociale data op subnationaal niveau. ‘De monitor brengt gedetailleerd in kaart welke kwetsbaarheden er op klimaatgebied spelen in deze landen,’ aldus Smits.

‘Het is belangrijk hierbij dat we niet alleen kijken naar klimaatgegevens, zoals de stijging van temperatuur of de hoeveelheid neerslag, maar dat we ook verbanden leggen met gegevens over mensen die in de regio leven. Daardoor kunnen we beter bepalen welke factoren de regio’s kwetsbaar maken of juist beschermen tegen klimaatverandering en kan gerichter beleid gemaakt worden. De database van het Global Data Lab heeft informatie op regionaal niveau over het opleidingsniveau, de mate van ongelijkheid, het niveau van de infrastructuur, de kwaliteit van het drinkwater, de positie van vrouwen, en allerlei andere factoren die mogelijk een rol kunnen spelen.’

Publieksvriendelijke website in ontwikkeling

De monitor wordt ontwikkeld op verzoek van het Climate Vulnerability Forum (CVF), een organisatie van 55 ontwikkelingslanden die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Smits en collega’s verwachten de eerste versie van de monitor in oktober op te leveren. Hij zal dan gepresenteerd worden op de pre-COP meeting, waarin het United Nations Klimaatcongres (COP) van november wordt voorbereid.

Het Global Data Lab werk bij de ontwikkeling van de monitor samen met drie Duitse organisaties op klimaatgebied, Climate Analytics, het Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change en de Climate Media Factory. Voor het project is een bedrag van 670.000 dollar beschikbaar gesteld door het Duitse milieuministerie.

De uiteindelijke monitor wordt, met behulp van de Climate Media Factory, uitgewerkt tot een gebruiksvriendelijke website die voor iedereen toegankelijk is. Smits: ‘Zo kunnen niet alleen andere onderzoekers, maar ook journalisten en mensen uit de regio, inzicht krijgen in deze data. Daarnaast wordt nieuw onderzoek mogelijk waarmee we meer zicht krijgen op zowel de kwetsbaarheden als de kansen op klimaatgebied in deze regio’s.’

Meer weten? Neem contact op met

  • Jeroen Smits, jeroen.smits [at] ru.nl (jeroen[dot]smits[at]ru[dot]nl) 
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit; (024) 361 6000; media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Contactinformatie

Thema
Duurzaamheid, Internationaal, Samenleving