Goededoelensector toont veerkracht maar is bezorgd over toekomst

Ook de goededoelensector wordt geraakt door de coronacrisis maar weet de gevolgen nog in de hand te houden. Het verlies in inkomsten is over de periode januari tot mei 2020 gemiddeld 7 procent van het jaarbudget. Over de periode mei tot september verwacht men opnieuw een verlies van 9 procent. In absolute getallen betekent dit een verlies van 32 miljoen euro over de eerste vier maanden en een verwacht verlies van 38 miljoen euro tot september. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBF, Toezichthouder Goede Doelen in samenwerking met Lau Schulpen van de Radboud Universiteit (

report-cbf-covid_1.pdf

).

Er zijn aanzienlijke onderlinge verschillen tussen de goede doelen die deels verklaard worden door de omvang van een organisatie. Kleine organisaties (met een jaarbudget van minder dan 100.000 euro) worden substantieel harder geraakt dan de middelgrote (tussen 100.000 en 2 miljoen euro) en grote organisaties (meer dan 2 miljoen euro).

Kleine organisaties tonen een gemiddeld verlies van 15 procent en verwachten opnieuw 15 procent te gaan verliezen tussen mei en september 2020. In totaal dus 30 procent van hun totale inkomsten in 2020. Grote organisaties tonen procentueel het minst verlies (3 procent). Zij verwachten opnieuw een verlies van 4,4 procent tot september. Middelgrote organisaties tonen een verlies van 6 procent maar verwachten een veel groter verlies in de tweede periode (rond de 10 procent).

Goededoelensector toont veerkracht maar is bezorgd over toekomst

Effecten op doelstellingswerk

Meer dan de helft van de goede doelen heeft zijn activiteiten gedeeltelijk moeten stoppen (56 procent) of uitstellen (53 procent) als gevolg van de beperkende maatregelen door corona. Dit geldt meer voor grote organisaties dan voor kleine organisaties. De grote goede doelen waren beter in staat deze activiteiten te vervangen door online activiteiten (54 procent tegen 14 procent van de kleine goede doelen) of gingen meer coronagerelateerde activiteiten aanbieden (58 procent tegen 24 procent).

Voor de periode mei tot september denkt rond de 40 procent van alle goede doelen dat zij hun reguliere activiteiten niet kunnen uitvoeren. Ook zijn er zorgen over de uitputting van reserves.

Margreet Plug, directeur Goede Doelen Nederland: 'De resultaten komen in grote lijnen overeen met de peiling die wij begin april hebben gehouden onder onze leden. Toen was de verwachting dat de coronacrisis zou leiden tot  een verlies van tientallen miljoenen. Maar wij zien ook dat goede doelen zich volop inzetten om de samenleving door de crisis heen te helpen. Daar zijn vele mooie voorbeelden van.'

Risico’s en immuniteit

Uit het onderzoek blijkt dat er de naast de omvang van de organisatie ook andere factoren invloed hebben of een organisatie kwetsbaar is voor de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Goede doelen die hun werk in Nederland doen laten een drie keer zo groot verlies zien als de goede doelen die hun werk in ontwikkelingslanden uitvoeren (-10,5 procent versus -3,5 procent). Ook blijken de kunst & cultuursector, onderwijs en gezondheid gevoelig voor verlies van inkomsten.

Wervingsmethoden waarbij fysiek contact een rol speelt moesten (grotendeels) worden stilgelegd (collecte, evenementen, het gesprek aan de deur). 'Steun van donateurs, eenmalig en structureel, blijkt echt het verschil te kunnen maken. Juist in deze tijd is het dus belangrijk dat donateurs bijvoorbeeld online blijven geven aan erkende ideële organisaties,' aldus Harmienke Kloeze, directeur-bestuurder van het CBF.

Inkomsten vanuit loterijen of overheidssubsidies maken organisaties juist minder gevoelig voor de coronagevolgen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van de Radboud Universiteit en het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. 401 Erkende Goede Doelen hebben de vragenlijst volledig ingevuld; deze groep is representatief voor alle Erkende Goede Doelen (614). De goede doelen die hebben deelgenomen aan het onderzoek hebben een gezamenlijk budget van 3,1 miljard euro en in totaal 19.000 betaalde medewerkers in dienst. Het onderzoek wordt in september dit jaar en februari volgend jaar herhaald, om de gevolgen ook over langere termijn te volgen.

Meer weten? Neem contact op met

  • Lau Schulpen, 06-29067455, l.schulpen [at] maw.ru.nlclass="externLink", onderzoeker Radboud Universiteit
  • Diana Dekker, 06 20422059, d.dekker [at] cbf.nl, woordvoerder CBF
  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 361 6000, media [at] ru.nlclass="externLink"

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.