Great Leap Network van de Radboud Universiteit gaat historische oorsprong van gezondheidsongelijkheid onderzoeken

The European Cooperation in Science and Technology (COST) heeft het Great Leap Network, een ambitieus onderzoeksinitiatief onder leiding van de Radboud Universiteit, gekozen als COST-Action. De komende vier jaar wil het netwerk de historische oorsprong en de drijvende factoren achter gezondheidsverschillen tussen regio's en landen in Europa en daarbuiten ontrafelen. Deze multidisciplinaire inspanning komt op een cruciaal moment, nu hardnekkige gezondheidsverschillen en recente gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie de dringende behoefte aan uitgebreid onderzoek, inzichten en actie onderstrepen.

Het Great Leap Network, een onlangs geselecteerde COST-Action, zal een unieke aanpak hanteren door ongelijkheden op gezondheidsgebied vanuit een historisch standpunt te onderzoeken. Binnen dit interdisciplinaire onderzoeksnetwerk, bestaande uit deskundigen op verschillende gebieden, waaronder geschiedenis, sociale wetenschappen, biowetenschappen en epidemiologie, zal worden samengewerkt om een diepgaand inzicht te krijgen in de oorsprong en de oorzaken van gezondheidsverschillen in Europa en andere regio's. De hoofdaanvragers zijn prof. Angélique Janssens en dr. Tim Riswick van de Radboud Universiteit.

COST-Acties staan erom bekend senior en jonge onderzoekers samen te brengen om zich gedurende vier jaar te verdiepen in specifieke onderwerpen van hun keuze. Deze netwerken bestaan doorgaans uit deelnemers uit de academische wereld, het midden- en kleinbedrijf (MKB), overheidsinstellingen en andere relevante organisaties.

Missie

Het Great Leap Network wil zijn missie bereiken door het opzetten van een internationale, multidisciplinaire samenwerking. Door expertise, technieken, inzichten en gegevens te bundelen, wil het netwerk vier hoofddoelen bereiken:

  1. De creatie van het eerste internationaal vergelijkbare coderings- en classificatieschema voor historische doodsoorzaken op individueel niveau.
  2. De ontwikkeling van innovatieve analytische instrumenten om individuele en geaggregeerde datasets met doodsoorzaken effectief te analyseren.
  3. De opleiding van een nieuwe generatie jonge onderzoekers, met name uit landen waar minder vaak Europese financiering beschikbaar is, die internationaal en interdisciplinair kunnen werken op het gebied van sterftegeschiedenis en epidemiologie.
  4. Het verkrijgen van inzichten in hoe de historische ontwikkeling van ongelijkheid in gezondheid kan worden benut in het huidige volksgezondheidsbeleid en -praktijk.

Het netwerk beschikt over de betrokkenheid van een breed scala aan academische experts, samen met universitaire en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, internationale gezondheidsinstituten en organisaties zoals statistische bureaus en nationale archieven. De Radboud Universiteit - in het bijzonder de onderzoeksgroep Radboud Group for Historical Demography and Family History van het Radboud Institute for Culture and History (RICH) - staat centraal als belangrijkste trekker van het netwerk, terwijl 101 mede-indieners uit 26 landen, waaronder Albanië, België, Italië, Turkije, Zwitserland en Zuid-Afrika, actief bijdragen aan de onderzoeksinspanningen.

Hoog niveau van innovatie

Het Great Leap Network zal in het najaar van 2023 van start gaan. Het wetenschappelijk comité van COST prijst het weldoordachte plan van het netwerk, de overtuigende gegevensverzamelingsmethoden voor vergelijkend onderzoek en het hoge niveau van innovatie. Het comité waardeert met name het geïntegreerde multidisciplinaire kader dat het project voor ogen heeft en dat wetenschappers met uiteenlopende achtergronden samenbrengt. Bovendien wordt de betrokkenheid van niet-academische institutionele betrokkenen en belanghebbenden geprezen, wat de inzet van het netwerk voor inclusiviteit en samenwerking benadrukt.

COST

COST, een organisatie voor de financiering van onderzoeks- en innovatienetwerken, vergemakkelijkt de koppeling van onderzoeksinitiatieven in heel Europa en daarbuiten. Door steun te verlenen aan COST-Actions bevordert de organisatie de groei van ideeën op verschillende wetenschappelijke en technologische gebieden door samenwerking en kennisdeling. Deze bottom-up netwerken, met een looptijd van vier jaar, spelen een centrale rol bij het bevorderen van onderzoek, innovatie en loopbaanontwikkeling voor wetenschappers en vernieuwers.