Berchmanianum
Berchmanianum

Groeifonds: nieuwe toekenningen voor onderzoek met Radboudwetenschappers

Tien projecten uit de eerste drie rondes van het Nationaal Groeifonds ontvangen een definitieve toekenning. Dat heeft het kabinet besloten op basis van advies van de adviescommissie. Bij verschillende projecten zijn ook onderzoekers van de Radboud Universiteit betrokken.

Met het Nationaal Groeifonds investeert het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard in projecten die zorgen voor het duurzame verdienvermogen van Nederland. De Radboud Universiteit ontving eerder toekenningen voor verschillende projecten binnen het Groeifonds, waaronder het Nationaal Onderwijslab AI onder leiding van Inge Molenaar, en het Robotlab onder leiding van Wilhelm Huck. Ook in deze nieuwe ronde zijn onderzoekers van de Radboud Universiteit betrokken bij verschillende projecten. Meer informatie en de volledige lijst met projecten is te vinden op de site van het Nationaal Groeifonds 

Holomicrobioom Instituut 

Het Nederlandse kabinet heeft 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds toegekend aan een publiek-privaat consortium dat onderzoek gaat doen naar ‘microbiomen’ en economisch interessante toepassingen daarvan. Innovatieve microbioom-toepassingen hebben grote potentie voor de economie en kwaliteit, gezondheid en verduurzaming van ons voedselsysteem. Micro-organismen spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van nieuwe technieken voor het recyclen van dierlijke mest en het bemesten van landbouwgewassen. Bovendien leiden deze toepassingen tot voedingsproducten die de weerstand van zowel mensen als dieren versterken, evenals nieuwe benaderingen voor het voorkomen, opsporen en behandelen van chronische ziekten. 

Coordinator van het project is Marten Smidt, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De Radboud Universiteit, het Radboudumc en OnePlanet zijn tevens betrokken. ‘Specifiek gaan we vanuit de Radboud Universiteit werken aan klimaatdoelstellingen zoals duurzame stikstofverwijdering uit mest en luchtwasser spuiwater binnen de veeteeltsector, het reduceren van broeikasgasuitstoot en het ontwikkelen van biosensoren voor zeer vroege detectie van waterverontreiniging,’ legt Laura van Niftrik uit. Zij is onderzoeker verbonden aan RIBES, het Radboud Institute for Biological and Ecological Sciences. ‘Dit gaan we doen in “living labs” in de landbouw- en veeteeltsector waar we de nieuwe technologieën direct kunnen uittesten. De kracht van het Holomicrobioom Instituut zit hem in de samenwerking en synergie tussen universiteiten, medische centra, hogescholen, kenniscentra, maatschappelijke organisaties en bedrijven.’ 

Meer uren werkt! 

Krapte op de arbeidsmarkt is een urgent maatschappelijk probleem in Nederland. Dit komt mede doordat er veel in deeltijd wordt gewerkt. Het project Meer Uren Werkt! gaat drempels wegnemen in de sociale omgeving, bij arbeidsorganisaties en bij deeltijders zelf, zodat zij meer kunnen gaan werken. Ellen Verbakel, hoogleraar bij het Radboud Social Cultural Research instituut, is betrokken bij dit project.  

Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) 

Om de gezondheid van de mens te blijven verbeteren met passende en betaalbare medicijnen is een andere aanpak nodig bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en medische technologieën. Voor die aanpak wordt nieuwe bedrijvigheid gecreëerd rondom dierproefvrije technologie. Bij het Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) is onder andere Erik Storkebaum, directeur bij het Donders Centre for Neuroscience, betrokken.  

Material Independence & Circular Batteries 

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Het project Material Independence & Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de wereldwijde batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Vanuit de Radboud Universiteit is onder andere Evan Zhao van het Institute for Molecules and Materials betrokken betrokken bij het project.