Half miljoen euro ZonMw voor onderzoek ongelijkheid sport en bewegen onder COVID-19

Het onderzoeksproject ‘Ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID19’ onder leiding van sportsocioloog Remco Hoekman van de Radboud Universiteit en het Mulier Instituut heeft een half miljoen euro ontvangen van ZonMw. De komende twee jaar gaat hij daarmee onderzoek doen naar de invloed van COVID-19-pandemie op ongelijkheid in sportgedrag en actieve leefstijl.

De sportsector is, na het onderwijs, als eerste weer opgestart na de ‘lockdown’ van dit voorjaar. Sport wordt belangrijk gevonden om problemen als gevolg van coronamaatregelen, zoals minder beweging en minder sociaal contact, te verzachten en zo bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving. Maar hoe bereiken we dat burgers fysiek actief zijn? Het doel van het project is om met behulp van wetenschappelijk onderzoek instrumenten te ontwikkelen waarmee iedereen kan (blijven) meedoen aan sport en bewegen.

COVID-19

COVID-19 heeft duidelijke gevolgen gehad voor de armoede in Nederland, maar ook voor zorgtaken, sociaal isolement en gezondheid. Hierdoor kunnen hoge drempels zijn ontstaan om te sporten of bewegen. De onderzoekers bestuderen daarom veranderingen in sport- en beweeggedrag van de Nederlandse  bevolking en van specifieke doelgroepen voor en na de COVID-19-crisis om te bezien of sociale ongelijkheid in de sport toe- of afneemt. Ook kijken de onderzoekers naar de rol van sport en bewegen in de leefwereld van de specifieke doelgroepen tijdens COVID-19 en de effectiviteit van beleidsinzet om iedereen te laten meedoen en om de maatschappelijke waarde van sport te optimaliseren.

Naast de aanvragers van de Radboud Universiteit en het Mulier Instituut zijn vertegenwoordigers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Kenniscentrum Sport en Bewegen, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, GGD Gelderland Zuid, Pharos, gemeente Nijmegen, gemeente Utrecht en SportUtrecht betrokken bij dit onderzoek. Het onderzoek bouwt voort op de bestaande interdisciplinaire samenwerking tussen sociologie (Gerbert Kraaykamp) en BSI (Bert Steenbergen) op het thema ‘Active Living’, de expertise in het NWA-project Transitions Into Active Living (TRIAL) en versterkt de Nijmeegse kennisagenda Sport & Bewegen.

Meer weten? Neem contact op met

  • Remco Hoekman, r.hoekman [at] ru.nl (r[dot]hoekman[at]ru[dot]nl)
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 3616000, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)
  • Het onderzoek is één van de 31 door ZonMw gehonoreerde onderzoeksprojecten die antwoord proberen te krijgen op de vraag wat het effect is van COVID19 op de maatschappij. Meer informatie over het programma is te vinden op de site van ZonMw.