Noelle Aarts
Noelle Aarts

Herstellen van verbinding met natuur en anderen essentieel voor duurzaamheid

In het hoofdstuk “Socio-ecological Reflections for a Sustainable Society”, van de “Designing Environments” boekenserie, benadrukt Noelle Aarts de cruciale noodzaak om opnieuw verbinding te maken met de natuur en anderen.

Noelle Aarts betoogt dat, naast technologische vooruitgang, duurzaamheid een verschuiving vereist in hoe we omgaan met onze omgeving en elkaar. Aarts stelt voor om inspiratie te putten uit kunst en muziek, en pleit voor inclusieve dialoog en politieke participatie van jongere generaties en niet-menselijke actoren. Aarts' visie omvat groenere, meer inclusieve stedelijke ontwerpen, en benadrukt de urgentie van socio-ecologische veranderingen voor een duurzame toekomst.

Meer informatie over de publicatie

Literatuurverwijzing

Aarts, N. (2023). Socio-ecological Reflections for a Sustainable Society. In: Hensel, M.U., Sunguroğlu Hensel, D., Binder, C.R., Ludwig, F. (eds) Introduction to Designing Environments. Designing Environments. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-34378-0_4

Contactinformatie

Voor meer informatie, neem contact op met Noelle Aarts.

Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society