Characterizing agrochemical degradation products of BoostCrop
Characterizing agrochemical degradation products of BoostCrop

Het kenmerken van agrochemische afbraakproducten van BoostCrop

Onderzoekers van HFML-FELIX hebben de FELIX-laser gebruikt om de structuur op te helderen van de door de zon veroorzaakte afbraakproducten van Sinapoyl Malata, een van de fotomoleculaire verwarmingsagrochemicaliën ontwikkeld door het BoostCrop-consortium. De agrochemische fotomoleculaire verwarmers zijn bedoeld om de plantengroei te stimuleren door het microklimaat van de plant te verwarmen om gunstigere groeiomstandigheden te creëren door delen van het zonnespectrum die niet worden gebruikt voor fotosynthese om te zetten in warmte.

Dit werk is nu gepubliceerd in het tijdschrift ACS Agricultural Science & Technology met de titel “Characterization of Solar Radiation-Induced Degradation Products of the Plant Sunscreen Sinapoyl Malate”.

Characterizing agrochemical degradation products of BoostCrop

Factor van de menselijke veiligheid

Bij de ontwikkeling van nieuwe agrochemische producten moet rekening worden gehouden met hun veiligheid voor het milieu en de mens, niet alleen voor de nieuw ontwikkelde verbinding maar ook voor de afbraakproducten die tijdens de toepassing ervan worden gegenereerd. Voor deze onderzoeken is een zekere toewijzing van de chemische structuur van de gegenereerde bijproducten vereist, wat niet altijd mogelijk is met conventionele LC-MS-benaderingen.

Hier hebben we aangetoond dat de identificatie van UV-fotodegradatie producten referentievrij kan worden gemaakt met behulp van de combinatie van LC-MS/MS, IRIS en DFT met minimale monstervolumes van slechts 6 μL. Deze gevoeligheid kan helpen bij het identificatieproces van transformatieproducten in gevallen waarin conventionele opheldering onmogelijk/onhaalbaar is vanwege lage concentraties en/of complexe monstermatrices.

Meer informatie

Wil je graag meer weten? Je kan het volledige artikel hier lezen.

Contactinformatie