In warmere meren huizen langzamere methaaneters

Hogere broeikasgasuitstoot door meren bij hogere temperaturen is mogelijk te wijten aan een verschuiving van het type bacteriën dat leeft in deze meren. Dat ontdekten ecologen van de Radboud Universiteit door gebruik te maken van een langlopend zoetwaterexperiment. Ze publiceren hun bevindingen in het tijdschrift ISME Communications op 5 juli.

Meren en rivieren zijn ’s werelds grootste natuurlijke bron van methaanuitstoot. Het is bekend dat de uitstoot in meren hoger wordt bij opwarming en bij een toename van voedingsstoffen zoals fosfor en stikstof (eutrofiëring), die in het water terecht komen door bijvoorbeeld de uitspoeling van mest. Wetenschappers vermoedden al dat de hogere uitstoot als gevolg hiervan toe te schrijven is aan bacteriën die in de wateren leven, maar er was tot nog toe weinig onderzoek gedaan naar de precieze mechanismen hierachter.

Op het terrein van de Aarhus Universiteit (Denemarken) staan al twintig jaar grote waterbakken die het natuurlijke ecosysteem in meren nabootsen. De Radboudonderzoekers maakten hiervan gebruik om het effect van opwarming en eutrofiëring op de methaanconsumerende en -producerende bacteriën in de bakken te onderzoeken.

In warmere meren huizen langzamere methaaneters
Foto door Stefan Weideveld

‘Vooral opwarming bleek een opvallend effect te hebben', vertelt ecoloog Tom Nijman. 'Je zou verwachten dat de hele bacteriepopulatie – zowel de methaanproduceerders als -consumeerders – actiever wordt. Maar we zagen bij opwarming dat een ander type methaanconsumeerders de overhand krijgt dan normaal gesproken het geval is. Dit type groeit langzamer en breekt methaan dus langzamer af, wat de verhoogde methaanuitstoot verklaart.’

Met dit nieuwe inzicht kunnen de onderzoekers de ecosysteemmodellen in meren verder verbeteren. Op den duur kunnen we hiermee beter voorspellen welk effect klimaatverandering zal hebben op de methaanuitstoot uit onze wateren.

Publicatie:

‘Warming and eutrophication interactively drive changes in the methane-oxidizing community of shallow lakes’, Thomas P. A. Nijman, Thomas A. Davidson, Stefan T. J. Weideveld, Joachim Audet, Chiara Esposito, Eti E. Levi, Adrian Ho, Leon P. M. Lamers, Erik Jeppesen and Annelies J. Veraart. ISME Communications.

DOI: https://doi.org/10.1038/s43705-021-00026-y

Meer weten? Neem contact op met:

  • Tom Nijman, tom.nijman [at] ru.nl (tom[dot]nijman[at]ru[dot]nl) 
  • Persvoorlichting en Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl), 024 361 6000