Infodemic? Amerikanen waren goed op de hoogte tijdens begin pandemie

Uit onderzoek van communicatiewetenschapper Aart van Stekelenburg blijkt dat in de eerste maanden van de coronapandemie de gemiddelde Amerikaan een behoorlijk accuraat beeld had van de feiten over COVID-19. De publicatie verschijnt op 12 januari in het Journal of Medical Internet Research.

‘Wij vroegen ons af of het waar is wat de World Health Organization (WHO) zegt: dat we in een “infodemic” zitten. In een dergelijke overvloed aan informatie en misinformatie over de pandemie zouden mensen het moeilijk moeten vinden om uit te vogelen wat waar is en wat niet waar is. Maar hoe vatbaar zijn mensen werkelijk voor misinformatie?’, vertelt Van Stekelenburg.

Van Stekelenburg en collega’s besloten onderzoek te doen aan het begin van de pandemie onder zo’n 1200 Amerikanen, evenwichtig verdeeld over leeftijd, geslacht, en etniciteit. We wilden zo een goed beeld krijgen van de feitenkennis van de gemiddelde Amerikaan.’

Infodemic? Amerikanen waren goed op de hoogte tijdens begin pandemie
Foto door Bicanski van Pixnio

Koorts, 5G en bleekmiddel

De Amerikanen werden in de maanden april en mei, op het hoogtepunt van de eerste golf, vier keer online ondervraagd op stellingen over de COVID-19- pandemie. De helft van de stellingen die de deelnemers kregen voorgelegd was wetenschappelijk accuraat, de andere helft inaccuraat. Van Stekelenburg en zijn collega’s kozen voor een onderzoek in de Verenigde Staten omdat het virus op dat moment het hevigste was daar.

Elke week werden er enkele actuele stellingen toegevoegd. Stellingen die voorbij kwamen waren bijvoorbeeld ‘Social distancing helpt om de verspreiding van het virus te verminderen', ‘Het virus is door mensen gemaakt’, ‘Straling van 5G-zendmasten helpt het virus verspreiden’, ‘Koorts is een van de symptomen van COVID-19’ en  ‘Het injecteren of slikken van bleek is een veilige manier om het virus te doden’.

Accurate overtuigingen

Daarnaast vond Van Stekelenburg een samenhang tussen de accuraatheid van overtuigingen en het gerapporteerde gedrag van mensen, zoals bijvoorbeeld handen wassen of afstand houden. ‘Alhoewel het niet duidelijk is of het hier om een causaal verband gaat, zou dit kunnen betekenen dat mensen die op de hoogte zijn van de feiten ook meer rekening houden met mogelijke verspreiding van het virus in hun gedrag.’

Ook bleken persoonlijke eigenschappen samen te hangen met accurate overtuigingen. Zo waren Amerikanen die hun nieuws over de pandemie vooral van CNN of FoxNews haalden minder accuraat in hun overtuigingen, waren mensen met meer vertrouwen in wetenschappers juist accurater in hun overtuigingen en waren conservatieven/Republikeinen over het algemeen minder accuraat dan liberalen/Democraten.

Publicatie

Van Stekelenburg A, Schaap G, Veling H, Buijzen M, Investigating and Improving the Accuracy of US Citizens’ Beliefs About the COVID-19 Pandemic: Longitudinal Survey Study, J Med Internet Res 2021;23(1):e24069. DOI: 10.2196/24069

Meer weten? Neem contact op met

  • Aart van Stekelenburg, a.vanstekelenburg [at] bsi.ru.nlclass="externLink", 024 3615723
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl, 024 361 600

Aan deze website wordt nog gewerkt. Meer informatie: 'een nieuwe website'.