Portret Roderik Rekker
Portret Roderik Rekker

INNOVATE: nieuw Horizon Europe onderzoeksconsortium

Roderik Rekker, universitair docent Empirische Politicologie, maakt deel uit van een nieuw Horizon Europe onderzoeksconsortium genaamd INNOVATE. Deze groep onderzoekers uit heel Europa richt zich op het versterken van de wisselwerking tussen migratieonderzoek en migratiebeleid.

Binnen dit consortium spitst het onderzoek aan de Radboud Universiteit zich toe op het in kaart brengen van feitelijke percepties over immigratie onder burgers en beleidsmakers. Hoe verschillen ze van elkaar? En hoe is de politiek gepolariseerd geraakt? Hiermee kunnen uiteindelijk communicatiestrategieën ontwikkeld worden waardoor het migratiedebat meer geworteld raakt in de feitelijke realiteit van immigratie en minder in ideologische vooroordelen.

Contactinformatie

Gaat over persoon
R.S.B. Rekker (Roderik) PhD