Kick-off onderzoeksprogramma Future Dikes
Kick-off onderzoeksprogramma Future Dikes

Kick-off onderzoeksprogramma Future Dikes

Op maandag 11 april was de Kick-off van het onderzoeksprogramma Future Dikes. De opdrachtgevers, onderzoekers en partners kwamen bij elkaar in Tiel.

De middag begon met de onthulling van het beeldmerk door programmaleider prof. dr. Hans de Kroon, waarna de aftrap voor het onderzoeksprogramma werd gegeven door Deltacommissaris Peter Glas en opdrachtgevers Bianca Hardeman van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Mathijs Bos van Waterschap Rivierenland.

Hoe draagt een biodiverse grasbekleding bij aan sterkere erosiebestendige dijken?

Deze vraag staat centraal in Future Dikes. Hoe het onderzoeksprogramma deze vraag gaat beantwoorden en hoe daarbij de relatie tussen vegetatie, doorworteling en erosiebestendigheid wordt onderzocht en wordt toegepast  beschreef Hans de Kroon samen met zijn collega-onderzoekers.

Tijdens het tweede deel van dag gingen de deelnemers van de kick-off in drie sessies in discussie over de andere vragen en koppelkansen die meegenomen kunnen worden in Future Dikes en hoe de opgedane kennis kan worden toegepast in het werkveld. Hiermee werd de energieke toon gezet voor Future Dikes waarbij de wisselwerking tussen onderzoekers en dijkwerkers, onderzoek en praktijk, stevig in het programma geworteld zit.

Kick-off onderzoeksprogramma Future Dikes

Videoboodschappen

Bekijk de videoboodschappen van Deltacommissaris Peter Glas en van opdrachtgevers Erik Wagener (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en Marc Laeven (Waterschap Rivierenland):

Contactinformatie