Stad met een rivier en verschillende appartementencomplex, met een kerk op de achtergrond
Stad met een rivier en verschillende appartementencomplex, met een kerk op de achtergrond

Klimaatindex brengt kwetsbaarheid van regio's in beeld voor gerichter beleid

Klimaatverandering raakt elk land, maar sommige regio's zullen harder geraakt worden dan andere. Daarbij spelen niet alleen zaken als uitstoot en neerslag mee, maar ook verschillende socio-economische factoren. De klimaatmonitor van het Global Data Lab van de Radboud Universiteit brengt voor het eerst in kaart welke landen het meest kwetsbaar zijn.

Om goed op te treden tegen de gevolgen van klimaatverandering, is het volgens de onderzoekers belangrijk om te weten welke regio's het meeste risico lopen. Alleen dan kunnen overheden en NGO's zich voldoende voorbereiden. Onderzoekers Jeroen Smits en Janine Huisman van het Global Data Lab hebben daarom een nieuwe klimaatindex ontwikkeld, de GDL Vulnerability Index. Deze index drukt de socio-economische kwetsbaarheid van een gebied uit in een enkel getal (de GVI-waarde), dat vergeleken kan worden over een langere periode en tussen verschillende landen. Zo worden trends duidelijk zichtbaar: welke regio zet stappen om risico's aan te pakken, en welke regio's blijven achter?

Kwetsbaarheid in kaart

‘Het is belangrijk hierbij dat we niet alleen kijken naar klimaatgegevens, maar dat we ook verbanden leggen met gegevens over mensen die in de regio leven. Daardoor kunnen we beter bepalen welke factoren de regio’s kwetsbaar maken of juist beschermen tegen klimaatverandering en kan gerichter beleid gemaakt worden,’ aldus Janine Huisman, een van de onderzoekers verbonden aan het Global Data Lab.

‘De database van het Global Data Lab heeft informatie op regionaal niveau over het opleidingsniveau, de mate van ongelijkheid, het niveau van de infrastructuur, de kwaliteit van het drinkwater, de positie van vrouwen, en allerlei andere factoren die voor een grotere of kleinere kwetsbaarheid kunnen zorgen.’

Gratis toegankelijk

Op de website van het Global Data Lab is de index gratis toegankelijk, en geschikt voor zowel experts en organisaties als voor een breder publiek met interesse in socio-economische trends. Huisman: ‘Dan moet je bijvoorbeeld denken aan andere onderzoekers, maar ook journalisten die deze informatie kunnen gebruiken als dataset voor vervolgonderzoek en achtergrondverhalen. Binnenkort worden de GVI-waardes ook op subnationaal niveau beschikbaar, zodat je als bezoeker de verschillen tussen regio's binnen een land kunt vergelijken.’

De website toont niet alleen de GVI-waardes voor de periode van 2000 tot 2020, maar ook projecties tot 2100. Die projecties worden opgesteld aan de hand van zogenaamde Shared Socioeconomic Pathways, of SSP's. Huisman: ‘Dat zijn binnen de internationale klimaatgemeenschap ontwikkelde beschrijvingen van verschillende combinaties van kansen en bedreigingen voor klimaatverandering. Zo kun je bijvoorbeeld vergelijken wat er gebeurt als alle landen de komende jaren volop voor duurzame opties kiezen, of als ze juist vasthouden aan traditionele energieopwekking.' Smits en Huisman werken momenteel aan een paper waarin de ontwikkeling van de GVI uitgebreid beschreven wordt.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoekers zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Duurzaamheid, Internationaal, Samenleving