Max Planck Gesellschaft en HFML-FELIX laboratorium werken samen voor betere vrije-elektronenlasers en onderzoek

Het HFML-FELIX laboratorium van de Radboud Universiteit en het Fritz-Haber Instituut (FHI) van het Max Planck Gesellschaft in Berlijn gaan samenwerken in het nieuwe ‘Max Planck-Radboud University Centre for Infrared Free-Electron Laser Spectroscopy’. De samenwerking stimuleert een actieve uitwisseling van kennis en onderzoekers en brengt de ontwikkeling en toepassing van vrije-elektronenlasers verder.

Beide laboratoria in het nieuwe Max Planck Centre (MPC) hebben een infrarood vrije-elektronenlaser (FEL), waarvan er slechts een paar in de wereld bestaan. Vrije-elektronenlasers zenden intense straling uit in een breed en continu afstembaar frequentiebereik in het infrarood  en terahertzgebied. Geen enkele andere laser in de wereld beslaat zo’n breed spectrum aan infrarode golflengtes als deze FELs. Hierdoor zijn deze apparaten uitermate nuttig voor het ontrafelen van structuren van moleculen en materialen op quantum-mechanisch niveau.

Geavanceerde spectroscopie

De partners in het nieuwe MPC hebben als doel de technologie en de toepassingen van infrarood vrije-elektronenlasers verder te ontwikkelen, waarbij ze met name focussen op spectroscopische methoden die voorbij de grenzen van conventionele infrarood spectrometers gaan.

Er zijn allerlei toepassingen van deze technologie denkbaar in gebieden zoals fysische en analytische chemie, onderzoek aan vaste stoffen en clusters, ion spectroscopie en massaspectrometrie, en bio- en astrochemie. Zo kun je met de techniek bijvoorbeeld data verkrijgen van moleculen die mogelijk voorkomen in het heelal, of chemische reacties in kaart brengen door intermediairen te karakteriseren, of kleine hoeveelheden moleculen in bloed identificeren als biomarkers voor ziekten.

Het nieuwe centrum gaat ongeveer twintig promovendi en postdocs ondersteunen in beide laboratoria. Er zal een platform voor kennisuitwisseling en uitwisseling van onderzoekers worden gecreëerd waarbinnen nieuwe wetenschappelijke ideeën zich kunnen ontwikkelen. Het MPC gaat verder conferenties, workshops en summer schools organiseren over vrije-elektronenlasertechnologie en haar toepassingen. Deze evenementen zijn open voor leden van het centre maar ook voor onderzoekers van buiten.

Max Planck Centres

In een Max Planck Centre (MPC) werken één of meerdere Duitse Max Planck-instituten samen met een onderzoeksinstituut buiten Duitsland. Op dit moment zijn er 23 MPC’s, die voor een groot deel het internationale beleid van de Max Planck Gesellschaft belichamen. MPC’s worden voor vijf jaar opgericht met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar.

Ga voor verdere informatie naar de website van het MPC of lees het persbericht van het Max Planck Gesellschaft

Meer weten? Neem contact op met

  • Britta Redlich, britta.redlich [at] ru.nl (britta[dot]redlich[at]ru[dot]nl) 
  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl), +31 24 361 6000