Met Artificial Intelligence de beste kankerbehandeling kiezen

Johan Kwisthout is projectleider van het project PersOn: Explainable, Maintainable, and Trustworthy Decision Support Systems for Personalised Care in Oncology. Het PersOn-programma wil met behulp van Artificial Intelligence meer gepersonaliseerde zorg kunnen bieden aan kankerpatiënten. Met alle geanalyseerde data, kennis en informatie kunnen behandelresultaten beter worden voorspeld en kunnen zorgverlener en patiënt gezamenlijk een passend zorgtraject kiezen wat de beste kwaliteit van leven zal opleveren. Johan: “Dit consortium wil de techniek van AI én de interactie tussen mens en AI aandragen. Dit alles verandert de rol van de zorgverlener en de rol van de patiënt. De koppeling tussen de techniek en de menselijke kant is heel belangrijk.” Johan weet dat men tegenwoordig voorzichtig is met AI en wil dan ook benadrukken dat de mens in dit programma leidend is én leidend zal blijven. Johan: “De keuze om wel of geen operatie te ondergaan is altijd persoonlijk. De AI draagt de informatie aan welke nodig is om een goed geïnformeerde beslissing te nemen.”

Het heeft wat tijd gekost, maar het programma heeft een mooie subsidie ontvangen. “Het traject loopt nu ongeveer een jaar. Er zit ook veel tijd in het binnenhalen van partners. Wij hebben ervoor gekozen partners te kiezen die iets te brengen én iets te halen hebben en dus een meerwaarde zien in de samenwerking van het project. Wanneer zij iets te halen hebben, is het cruciaal dat het project slaagt en dat is het soort commitment wat we nodig hebben.”

Johan wilde toen hij hoorde van de subsidie zo snel mogelijk aan de slag. “Kanker is iets waar iedereen mee te maken krijgt. Als patiënt of als familie of bekende van een kankerpatiënt. Het raakt echt iedereen.” Johan blijft realistisch en weet dat er veel moet gebeuren. “We verwachten over vijf jaar een aantal prototypes te kunnen demonstreren en dan hopen we dat het over acht tot tien jaar beschikbaar is in de ziekenhuizen.”

De persoonlijke motivatie van Johan voor dit project komt voort uit zijn achtergrond als informaticus. “Ik vind het heel interessant om over de schutting van mijn eigen discipline heen te kijken en contact te leggen met andere disciplines. Daarom vind ik het ook erg interessant dat AI onder de Sociale Faculteit valt. Het is een geweldige kans om vanuit de menswetenschappen de link met sociale en cognitieve AI te leggen. Daarnaast is het een mooie uitdaging om AI heel breed binnen de faculteit te verankeren.”

De grootste taak van Johan is het project leiden. “Ik zorg er eigenlijk voor dat alles bij elkaar komt; dus het fundamentele onderzoek met de toepassing in de zorg en de commerciële partners. We hebben hiervoor een managementstructuur opgezet waarin we alles verdelen onder vier onderzoekslijnen en zes uitdagingen. Elke onderzoekslijn heeft weer een eigen kartrekker en samen vormen we het managementteam. Mijn rol hierin is ook mensen met elkaar in contact te brengen en te helpen inspireren.” Toch vind hij het ook spannend. “Het is voor mij de eerste keer dat ik zo’n groot consortium leidt. Gelukkig zitten er in het managementteam hele ervaren mensen die mij kunnen helpen. Desondanks blijft het een hele nieuwe uitdaging voor mij.”

Contactinformatie