Vrouw die staat voor de London Eye
Vrouw die staat voor de London Eye

Migranten na Brexit: 'Als je mij niet wil, wil ik jou ook niet meer'

Door de Brexit moeten Britse bedrijven mogelijk veel meer moeite doen om hoogopgeleide migranten te behouden. Veel migranten hebben het gevoel dat ze zich moeten distantiëren van het Verenigd Koninkrijk, terwijl anderen aangeven daar helemaal geen last van te hebben, zo blijkt uit een nieuwe studie die is gepubliceerd in de Academy of Management Discoveries. Met een groeiend populistisch verzet tegen migratie in een aantal landen wereldwijd, van de Brexit tot de retoriek van Trump in de Verenigde Staten, biedt de studie waardevolle inzichten voor bedrijven die veel migranten in dienst hebben.

In de studie werd gekeken naar zogeheten 'self-initiated expats' (SIE's), oftewel Europeanen die uit eigen beweging naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgereisd en niet voor een specifieke baan. De auteurs van de studie stelden vast dat het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten een grote impact heeft gehad op die groep.

‘De praktische, juridische aspecten van de Brexit zijn vrij duidelijk. Deze studie geeft ons voor het eerst inzicht in wat de gevolgen van de Brexit zijn voor de manier waarop deze migranten aankijken tegen hun Britse identiteit’, aldus Tina Miedtank, universitair docent Strategic Human Resource Management aan de Radboud Universiteit en een van de auteurs van de publicatie.

Persoonlijke aanval

De reacties liepen nogal uiteen: sommigen waren er kapot van, anderen overwogen te vertrekken, weer anderen voelden zich onaangedaan. ‘In onze studie ontdekten we twee belangrijke elementen die bepalend waren voor hoe Europese SIE's zich voelden’, legt Miedtank uit. ‘De groep die zich vóór de Brexit Brits voelde, zag de stemming als een bedreiging van hun identiteit. Hun reacties waren zeer negatief, en velen van hen besloten het Verenigd Koninkrijk letterlijk of figuurlijk te verlaten, afhankelijk van hun waargenomen mobiliteit. Degenen die zich minder Brits voelden, reageerden minder negatief en waren veelal van plan te blijven.’

‘De eerste groep reageerde vaak zeer emotioneel en persoonlijk. “Als je mij niet meer hoeft, hoef ik jou ook niet meer. Ik red me ook wel zonder jou”, was een gevoel dat sommigen beschreven. Vóór de Brexit voelde deze groep zich onderdeel van de Britse samenleving; daarna vervulde de gedachte als buitenlander te worden behandeld hun met afschuw. Sommigen namen het wel heel persoonlijk op: één respondent gaf aan bij interlandwedstrijden tegen Engeland altijd de tegenstander aan te moedigen, gewoon als daad van verzet.’

Makkelijker te verkroppen

Voor degenen die zich minder Brits voelden, was de Brexit gemakkelijker te verkroppen. Miedtank: ‘Ze toonden zich wel bezorgd over wat het in praktische en financiële zin voor henzelf en het land betekende, maar namen het niet persoonlijk op.’

Volgens de onderzoekers onderstreept de studie het belang van de manier waarop werkgevers omgaan met maatschappelijke en politieke weerstand tegen arbeidsmigranten. ‘Werknemers willen zich gesteund voelen door hun werkgever. Dat betekent niet alleen praktische steun en updates voor de direct betrokkenen, maar ook een duidelijke boodschap aan alle medewerkers binnen het bedrijf. Zorg ervoor dat ook werknemers zonder migratieachtergrond het debat begrijpen, zodat SIE's zich niet buitengesloten voelen of het gevoel hebben dat zij de last zelf moeten dragen. Ook bedrijven maken deel uit van de samenleving, en om getalenteerde werknemers te behouden, moeten zij deze werknemers het gevoel geven dat ze erbij horen.’

Literatuurverwijzing

Jonczyk Sédès, C., Miedtank, T., & Oliver, D. (2023). Suddenly I Felt Like a Migrant: Identity and Mobility Threats Facing European Self-Initiated Expatriates in the UK under Brexit. In Academy of Management Discoveries. Academy of Management. https://doi.org/10.5465/amd.2020.0162

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoekers zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Contactpersoon
dr. T. Miedtank (Tina)
Thema
Internationaal, Loopbaan, Samenleving