Portretfoto Ayse Saka-Helmhout horizontaal
Portretfoto Ayse Saka-Helmhout horizontaal

Multinationals kunnen op lange termijn invloed uitoefenen met zowel morele als strategische bedoelingen

De ongelijkheid in de wereld neemt toe. Uit onderzoek blijkt dat mensen steeds minder gelijke kansen hebben op het gebied van toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Ayse Saka-Helmhout, hoogleraar Comparative Management bij de afdeling Bedrijfskunde, bestudeerde wat multinationals doen om deze uitdagingen aan te pakken en welke factoren een rol spelen bij het bereiken van sociale impact op de lange termijn. Zo analyseerde Saka–Helmhout bijvoorbeeld de samenwerking tussen het stadsbestuur van Buenos Aires en Randstad Argentina; sinds 2018 werken deze partijen samen om de inzetbaarheid en de arbeidsinclusie van inwoners van het stadsdeel Barrio Mugica te verbeteren. Dit voorbeeld onderstreept het belang van initiatieven met meerdere belanghebbenden (multistakeholders) bij het bereiken van sociale impact op lange termijn.

Barrio Mugica, gelegen aan de oostkant van Buenos Aires, staat bekend als een sloppenwijk van waaruit het enorm moeilijk is om toegang te krijgen tot fatsoenlijke en formele banen. Inwoners lopen een groot risico gestigmatiseerd te worden bij sollicitaties vanwege hun woonadres. Randstad helpt de inwoners in deze wijk met hulpmiddelen en training om ze beter inzetbaar te maken. Zo krijgen ze les over sollicitatietechnieken en werken ze aan het opmaken van hun cv's. In samenwerking met vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid koppelen ze individuen aan bedrijven die bereid zijn deze mensen een kans te geven.

Saka-Helmhout: “Aanvankelijk aarzelde Randstad om mee te doen, vanwege het stigma van lage onderwijsniveaus in deze wijk. Maar toen ze statistieken lazen over het niveau van het onderwijs in de wijk waren ze verbijsterd: sommige kandidaten hadden een universitaire opleiding afgerond en ruim vijftig procent had een diploma van de middelbare school.” Julieta Ferrero, hoofd Public Affairs & Sustainability bij Randstad en coördinator van het project: “We ontdekten zeer getalenteerde mensen die weinig kans hadden op formeel werk, voornamelijk vanwege de kwetsbare plek waar ze wonen. Tegenwoordig maakt de wijk vast onderdeel uit van het zoek- en selectieproces van onze vestigingen in Buenos Aires. In 2022 bereikten we 80 mensen met onze activiteiten en 12 van hen vonden daadwerkelijk een baan.”

 

Portretfoto Ayse Saka-Helmhout

Multistakeholder-initiatieven

Het voorbeeld van Randstad onderstreept het belang van multistakeholder-initiatieven, zegt Saka-Helmhout. “De weg naar succes loopt altijd via meerdere paden. Het probleem van ongelijkheid is zeer complex. Dit is niet iets wat één partij alleen kan aanpakken. Vooral in Nederland geloven we dat we andere mensen met aanvullende vaardigheden of verschillende opvattingen nodig hebben om impact te kunnen hebben.” Ferrero: “We geloven dat het project in Barrio Mugica een voorbeeld is van hoe samenwerking van de particuliere en publieke sector grote veranderingen kan teweegbrengen en de levensomstandigheden van de bewoners van deze wijk kan beïnvloeden. Zij hebben veel steun nodig om echte kansen op de arbeidsmarkt te kunnen krijgen en wij zijn hun schakel. Het belangrijkste verschil met andere initiatieven is de inzet en het werk van de publieke sector om dit te realiseren. Zij verrichten uitstekend werk en de particuliere sector is een bondgenoot bij hun succes.”

Wat is de beste manier voor multinationals om op de lange termijn succesvol te zijn? Saka–Helmhout: “Ik zou zeggen dat er niet één beste manier is. Er zijn verschillende invloeden die in combinatie werken. Wat hierbij belangrijk is, is dat multinationals zowel morele als strategische bedoelingen hebben; ze zijn er niet alleen om geld te verdienen, maar hebben ook de ethische plicht om terug te geven aan de samenleving.”

Portretfoto Juliette FdM

Echte impact hebben

Ferrero: “Ik denk dat het heel belangrijk is om te definiëren wat impact vandaag de dag betekent. Voor mij betekent het hebben van echte impact dat je anderen helpt bij het veranderen en verbeteren van hun huidige situatie, en zo de dingen beter maakt. Dat is natuurlijk een persoonlijke verandering, maar in deze gevallen hangt het bereiken ervan in grote mate af van de steun van anderen. Als vertegenwoordigers van de particuliere sector kunnen we veel doen om de levensomstandigheden van anderen te verbeteren. Ons vermogen om situaties te veranderen is enorm.”

Saka–Helmhout: “We hebben hierin allemaal een rol te spelen, ook de multinationals. Ze hebben zo'n grote invloed op overheden omdat ze letterlijk voor deze uitdagingen staan als ze zakendoen in stadsdelen als deze. Ze zouden kansen mislopen als ze niet de verantwoordelijkheid zouden nemen en als allereersten zouden veranderen.”

Tekst: Annette Zonnenberg

Foto: Duncan de Fey