Artwork met werkende mensen en emoties
Artwork met werkende mensen en emoties

Navigeren door het emotionele landschap van werk: Hoe persoonlijkheid onze kijk op beloften op de werkplek vormt

In de dynamische werkomgeving van vandaag is het belangrijker dan ooit om de onzichtbare banden te begrijpen die werknemers en werkgevers binden. Een baanbrekende multi-studie paper heeft licht geworpen op deze banden, die bekend staan als psychologische contracten, en hoe onze persoonlijkheden een cruciale rol spelen bij het vormgeven van onze werkervaringen en percepties van eerlijkheid en voldoening op het werk.

Psychologische contracten vertegenwoordigen de onuitgesproken, ongeschreven verwachtingen en beloften tussen werknemers en hun werkgevers. In tegenstelling tot formele contracten zijn deze gebaseerd op overtuigingen over wederzijdse verplichtingen. Een werknemer kan bijvoorbeeld geloven dat zijn harde werk en loyaliteit beloond moeten worden met werkzekerheid en carrièremogelijkheden, terwijl de werkgever een bepaald niveau van prestaties en inzet verwacht.

Het recente onderzoek, uitgevoerd door dr. Yannick Griep (Radboud Universiteit), Johannes Kraak (Kedge Business School, Frankrijk) en Dr. Samantha Hansen (University of Toronto, Canada), onderzoekt hoe onze persoonlijkheidskenmerken, in het bijzonder hoe we doelen benaderen en onze emoties managen, onze perceptie beïnvloeden dat deze psychologische contracten worden nagekomen of geschonden.

Het onderzoek toont aan dat individuen met verschillende persoonlijkheidskenmerken hun werkomgeving en de vervulling van deze psychologische contracten verschillend waarnemen. Mensen die bijvoorbeeld van nature angstiger of meer op hun hoede zijn (hoog in "neuroticisme") zullen zich eerder richten op potentiële bedreigingen en negatieve aspecten van hun werkomgeving. Deze verhoogde gevoeligheid kan ertoe leiden dat ze inbreuken op hun psychologische contracten sneller waarnemen en gevoelens van verraad of onrechtvaardigheid ervaren wanneer ze geloven dat hun werkgever zijn beloften niet is nagekomen.

Omgekeerd hebben mensen die gewetensvoller en doelgerichter zijn de neiging om zich te concentreren op positieve resultaten en prestaties. Deze mensen zien eerder het beste in hun werkgever en hebben misschien minder het gevoel dat hun psychologische contract is geschonden, zelfs in vergelijkbare omstandigheden.

Het onderzoek benadrukt ook de rol van emotieregulatiestrategieën (hoe we onze gevoelens controleren en beheren) bij het beïnvloeden van deze percepties. Mensen die goed zijn in het herkaderen van negatieve situaties in een positiever licht (een strategie die bekend staat als "herwaardering") zullen minder snel het gevoel hebben dat hun psychologisch contract geschonden is. Daarentegen kunnen mensen die hun emoties onderdrukken en hun teleurstellingen of frustraties opkroppen, negatieve gevoelens verergeren, wat leidt tot een sterker gevoel van contractbreuk.

Dit onderzoek biedt waardevolle inzichten voor zowel werknemers als werkgevers. Door de dynamiek van psychologische contracten en de rol van persoonlijkheid en emotieregulatie te begrijpen, kunnen organisaties een positievere werkomgeving bevorderen. Werkgevers kunnen werken aan duidelijkere communicatie, het stellen van realistische verwachtingen en het erkennen van de individuele behoeften van hun werknemers. Aan de andere kant kunnen werknemers zich bewust worden van hoe hun persoonlijkheid en copingmechanismen hun perceptie van het werk kunnen beïnvloeden, zodat ze op een constructievere manier met hun zorgen en verwachtingen kunnen omgaan.

In wezen worden de onzichtbare banden die ons werkleven vormgeven beïnvloed door wie we zijn en hoe we de wereld zien. Door licht te werpen op deze dynamiek kunnen we werken aan sterkere, positievere relaties op het werk, waar zowel werknemers als werkgevers baat bij hebben.

Literatuurverwijzing

Link to the paper

Artwork submitted under header 5 (Image) is owned by the author - Yannick Griep