Nieuwe publicatie draagt bij aan recente discussie over planetaire rechtvaardiging

In een recente publicatie getiteld "Indigenous and traditional communities' way of knowing and being in planetary justice", onderzoekt universitair hoofddocent Milieubeheer en Politiek Cristina Inoue, samen met anderen, hoe inheemse volken en traditionele gemeenschappen strijden voor planetaire rechtvaardigheid in Brazilië en Zuid-Afrika.

Cristina Y. Aoki Inoue portret

Inoue richt zich op twee mijnbouwprojecten, namelijk het Belo Sun-project in het Xingu-bekken van Brazilië en het Mineral Sand Resources-project aan de Xolobeni-kust in Zuid-Afrika. Hoewel deze ecologische distributieconflicten lokaal zijn, zijn ze verbonden met wereldwijde ketens en hebben ze invloed op de hele planeet. Het onderzoek richt zich op de eisen van mensen en in hoeverre hun manier van weten en zijn in aanmerking werd genomen bij openbare raadplegingen en rechtszaken. Bovendien, wat we kunnen leren van deze strijd. 

Het artikel pleit voor een meer inclusief begrip van planetaire rechtvaardigheid, met aandacht voor diverse overwegingen van tijd, ruimte en relaties tussen mensen en niet-mensen. Het levert essentiële inzichten voor het heroverwegen van rechtvaardige verhoudingen en benadrukt de cruciale rol van inheemse perspectieven bij het streven naar een duurzame toekomst voor onze gedeelde planeet.

Lees de publicatie hier (in het Engels): https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2023.2293437.