A field in the Ooijpolder
A field in the Ooijpolder

Nieuwe publicatie over dynamiek en afhankelijkheden in regionale samenwerking

The new open access publication by our colleagues Sabine Baumgarten, Noelle Aarts, Lotte Krabbenborg and co-author Jan Fliervoet provides insights into the temporal and relational dynamics of multi-stakeholder collaboration at the regional level.

Deze studie onderzoekt hoe mensen in een lokale context andere actoren mobiliseren over tijd en grenzen heen (organisatorisch, professioneel, geografisch) om collectieve actie voor biodiversiteitsherstel te initiëren. Het onderzoeksteam voerde een historische analyse uit tussen 1985 en 2022 en identificeerde patronen en factoren die hebben bijgedragen aan constructieve multi-stakeholder samenwerking in 'Ooijpolder-Groesbeek', een toonaangevende regio voor natuur- en landschapsontwikkeling in Nederland.

De studie werd uitgevoerd als onderdeel van het Living Lab Ooijpolder-Groesbeek – een transdisciplinair onderzoeksproject dat de voorwaarden voor biodiversiteitsherstel in landelijke gebieden onderzoekt, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Bekijk de Open Access Publicatie