Nieuwe publicatie over het belang van ‘interest group analysis’ in het Braziliaanse klimaatbeleid

Klimaatbeleid in Brazilië is noodzakelijkerwijs verbonden met de belangen van drie cruciale sectoren: ontbossing en verandering in landgebruik, landbouw en energie, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 90 procent van de emissies van het land. Terwijl uitgebreide studies de eerste sector onder de loep nemen, bestaat er een kenniskloof over de knelpunten die in de weg staan bij het koolstofarm maken van de landbouw- en energiesector.

Klimaatbeleid in Brazilië is noodzakelijkerwijs verbonden met de belangen van drie cruciale sectoren: ontbossing en verandering in landgebruik, landbouw en energie, die samen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 90 procent van de emissies van het land. Terwijl uitgebreide studies de eerste sector onder de loep nemen, bestaat er een kenniskloof over de knelpunten die in de weg staan bij het koolstofarm maken van de landbouw- en energiesector. Onderzoeker Vinícius Mendes analyseerde, samen met een andere onderzoeker, de nuances van de Braziliaanse klimaatpolitiek en het Braziliaanse klimaatbeleid. Hierbij vestigde hij de aandacht op de ‘interest groups’ die de koolstofarme transitie in deze sectoren sturen. Dit onderzoek onderstreept het belang van de ‘interest group analysis’ om de complexiteit van de binnenlandse klimaatpolitiek en klimaatbeleid van Brazilië te begrijpen. Bovendien werpt het licht op de houding van het land in internationale beleidsdomeinen en benadrukt het de noodzaak van een holistische benadering om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken.

Lees het onderzoek hier: https://bit.ly/47IcMJu.