Fistbump
Fistbump

Nieuwe publicatie over hoe epistemische conflicten te ontstijgen

In hun nieuwe publicatie in Humanities and Social Sciences Communications stellen Simon Lohse en Stefano Canali manieren voor om epistemische conflicten aan de interface tussen wetenschap en samenleving te overwinnen.

De COVID-19 pandemie is het toneel geweest van meerdere epistemische conflicten aan de interface tussen wetenschap en samenleving, wat leidde tot patstellingen die moeilijk te doorbreken waren. Om de verlammende elementen van deze discussies te doorbreken, presenteren we een analyse van drie epistemische conflicten, betreffende empirisch bewijs, expertise en modelvoorspellingen. Onze analyse identificeert een cruciale factor die dergelijke onproductieve disputen aanjaagt: de betwiste prioritering van specifieke soorten wetenschappelijke kennis, die alleen als toereikend voor beleid worden beschouwd als ze voldoen aan vooraf bepaalde normen. Om deze impasses te overstijgen, introduceren we de conceptuele hulpmiddelen van epistemisch pluralisme en contextualisme, die concrete aanwijzingen geven bij de drie controverses die we bespreken en ons de weg wijzen in debatten over op wetenschap gebaseerd beleid.

Literatuurverwijzing

Canali, S., Lohse, S. How to move beyond epistemic battles: pluralism and contextualism at the science-society interface. Humanit Soc Sci Commun 11, 98 (2024). https://doi.org/10.1057/s41599-023-02561-6

Contactinformatie

Voor meer informatie, neem contact op met Simon Lohse.

Contactpersoon
dr. S. Lohse (Simon)
Organisatieonderdeel
Institute for Science in Society
Thema
Samenleving