NWA-subsidie voor onderzoek naar toezichthouden in een veranderende maatschappij

Onderzoekers van de Radboud Universiteit zijn betrokken bij een project dat is gehonoreerd binnen het programma ‘Vernieuwing van Toezicht’ van de Nationale Wetenschapsagenda. Jan-Kees Helderman, universitair hoofddocent bestuurskunde bij de Radboud Universiteit, werkt mee aan een project van Anne Margriet Pot van de Erasmus Universiteit.

Onafhankelijk publiek toezicht raakt de kern van onze rechtsstaat. Toezichthouders oefenen dit toezicht in Nederland uit. Complexiteit in de economie, globalisering, innovatie, verandering in wetgeving, internationale ketens: het zijn factoren die toezichthouders voor nieuwe vraagstukken stellen. Bovendien is de maatschappelijke positie en legitimiteit van toezichthouders niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden, en verlegt de aandacht zich van wet- en regelgeving naar het waarborgen van publieke belangen en bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde. Binnen het onderzoeksprogramma ‘Vernieuwing van Toezicht’ zijn drie projecten toegekend, die gezamenlijk 4,31 miljoen euro ontvangen.

Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people (the RUN-study)

Hoofdaanvrager: Prof. dr. A.M. (Anne Margriet) Pot, hoogleraar Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Consortium met onder andere Jan-Kees Helderman, universitair hoofddocent bestuurskunde, Radboud Universiteit.

Burgers hebben steeds meer zeggenschap in de samenleving en kwaliteit van de dienstverlening die zij ontvangen. Dienstverleners en toezichthouders dienen te luisteren naar ervaringen van gebruikers, naast die van familieleden en professionals. Dit project ontwikkelt een nieuwe vorm van toezicht om persoonsgerichte geïntegreerde dienstverlening te bevorderen op basis van gebruikerservaringen. Dit project ontvangt een subsidie van 1,2 miljoen euro.

De bijdrage van de Radboud Universiteit richt zich op kwetsbare jongeren die met jeugdhulp te maken hebben. Reflectief toezicht, waar dit project zich op richt, moet ervoor zorgen dat de ervaringen en kennis van kwetsbare gebruikers een rol krijgen in inspectie en toezicht. 'Ervaringsdeskundigheid is een steeds meer erkende deskundigheid waar inspecties die verantwoordelijk zijn voor toezicht op kwaliteit nog te weinig van profiteren. Idee is dat de inbreng van ervaringsdeskundigheid het toezicht reflexiever maakt en daarmee de dienstverlening ook responsiever. De kennis en ervaringen van kwetsbare burgers voor wie deze diensten zijn bedoeld zouden een rol moeten krijgen in wat wij kwalitatief goede dienstverlening vinden,' aldus Jan-Kees Helderman.

De volledige lijst met toekenningen is te vinden in het nieuwsbericht van NWO.

Meer weten? Neem dan contact op met: