NWA-subsidie voor onderzoek naar transities richting proefdiervrije veiligheidstesten

Een internationaal onderzoeksconsortium ontvangt een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om voor de komende vijf jaar te bestuderen hoe de versnelling van de transitie naar proefdiervrije veiligheidsbeoordeling kan worden gestuurd. Het consortium staat onder leiding van Ingrid Visseren-Hamakers van de Radboud Universiteit.

De subsidie komt uit het programma ‘Proefdiervrije modellen: acceptatie en implementatie’  van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In totaal krijgen drie consortia deze subsidie toegekend. De projecten richten zich op de onderliggende oorzaken van maatschappelijke barrières voor proefdiervrije onderzoeken en op de acceptatie van bestaande proefdiervrije modellen door eindgebruikers en regelgevende instanties. De onderzoekers brengen in kaart aan welke waarden belanghebbenden en instellingen vasthouden ten aanzien van gegevens uit proefdiervrije modellen. Zo hopen ze aanbevelingen te kunnen doen voor regelgeving, om zo de transitie naar proefdiervrije onderzoeken te versnellen. Voor elk project is een budget van €955.000 gereserveerd. 

De transitie naar proefdiervrije NGRA: een transformatieve sturingsaanpak

Dit project is ontwikkeld door Ingrid Visseren-Hamakers, hoogleraar Environmental Governance and Politics aan de Radboud Universiteit en Merel Ritskes-Hoitinga, hoogleraar Evidence-based transition to animal-free innovations aan de Universiteit Utrecht. Het team onderzoekt hoe de versnelling van de transitie naar proefdiervrije veiligheidstesten kan worden gestuurd. Het project focust op Next Generation Risk Assessment (NGRA), en onderzoekt de transities naar proefdiervrije veiligheidstesten voor chemicaliën en geneesmiddelen in de EU, Nederland en de VS. Het transdisciplinaire consortium gaat door middel van actie-onderzoek experimenteren met een transformatieve sturingsaanpak.

Consortium: Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht, TNO, TenWise, Johns Hopkins University, The Good Lobby, Prof. dr. Howard White (consultant), Unilever, Eurogroup for Animals en PETA UK.

Meer informatie over het NWA-programma en de andere twee gehonoreerde programma’s via: https://www.nwo.nl/nieuws/drie-consortia-ontvangen-financiering-voor-acceptatie-en-implementatie-van-proefdiervrije-modellen-veiligheidsbeoordeling

Lees ook het bericht op de website van de Universiteit Utrecht.