NWO-beurzen voor onderzoek Katerina Manevska en Stéfanie André

Onderzoekers Katerina Manevska (Politicologie) en Stéfanie André (Bestuurskunde) hebben onlangs beiden een ‘NWO Open Competition XS’-beurs gekregen. Deze beurzen zijn bedoeld voor onderzoekers met vernieuwende én veelbelovende ideeën die met hun onderzoek wetenschappelijke vooruitgang kunnen boeken.

Stéfanie André: Vaders rolmodellen, werk-zorgbalans en werk-zorg beleid

Zo doet André onderzoek naar waarom sommige ouders wel beleidsmaatregelen als ouderschapsverlof inzetten, en anderen niet. Volgens haar willen ouders werk en zorg graag gelijk verdelen, maar blijkt dit in de praktijk niet altijd te lukken. “Voor kinderen is het van belang dat beide ouders betrokken zijn bij de opvoeding. Ik wil kijken in hoeverre mannen worden beïnvloed door hun ouders in hun keuzes voor werk en zorg. Zien ze hun vader als rolmodel of juist als anti-rolmodel? Zo hoop ik inzicht te krijgen in wie Nederlandse mannen als hun rolmodel zien als het gaat om de balans tussen werk en zorg. Hoe heeft dit dan vervolgens invloed op het gebruikmaken van werk-zorgbeleid’, legt ze uit.

Om antwoorden te krijgen, interviewt ze vaders en hun volwassen zonen over ambities en gedrag op het gebied van werk en zorg, en kijkt ze naar beleidsmaatregelen als thuiswerken, flexibel werken en ouderschapsverlof. André: “Als we willen dat beleidsmaatregelen die de overheid neemt, zoals meer vaderschapsverlof, het beoogde doel bereiken moeten we weten welke effecten deze hebben, en in welke context ze werken. Dan is het mogelijk dat meer vaders de keuze maken voor zichzelf, en wat ze zelf willen als het gaat om de balans tussen werk en zorg. Dit in plaats van meegaan in de algemene maatschappelijke verwachtingen waarin de vader werkt en de moeder werk en zorg combineert. Willen we vaders die mogelijkheid geven, dan moeten we weten welke maatregelen hen kunnen helpen.”

Katerina Manevska: Waarom volwassenen van gedachten veranderen

Blijven mensen, als ze eenmaal volwassen zijn, altijd overtuigd van hun overtuigingen? Onderzoeker Manevska ziet volop voorbeelden van het tegendeel: volwassenen gaan geloven in complottheorieën, ze vinden zwarte piet nu racistisch of keren politiek de rug toe. Manevska: “Zulke recente maatschappelijke veranderingen, wijzen op verandering in politieke en culturele denkbeelden. Toch vindt empirisch onderzoek naar verandering tot dusver voornamelijk bewijs voor gelijk blijvende denkbeelden. Dat komt mogelijk doordat gebruikte onderzoeksstrategieën ontoereikend zijn. Met dit project wil ik nieuwe empirische strategieën ontwikkelen om zo de verandering van denkbeelden bij volwassenen te onderzoeken.”

Manevska zoekt de samenwerking met internationale collega’s op om een methodologisch paper te maken waarin deze  nieuwe empirische strategieën uiteen worden gezet. Ook worden deze methoden alvast aan een eerste test onderworpen. “Daarnaast maken we plannen voor de lange termijn, om verandering van denkbeelden, ook tussen landen, te bestuderen”, vertelt de onderzoeker. “Deze informatie is van enorme waarde en kan helpen bij huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Neem bijvoorbeeld klimaatverandering: een oplossing hiervoor vraagt om een verandering in denken. Pas dan is er steun voor overheidsmaatregelen.”

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met de onderzoekers zelf of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Gedrag, Samenleving