Maria-Montessori-buiten
Maria-Montessori-buiten

NWO-beurzen voor vier onderzoekers van FSW

Onderzoekers Daniela Becker, Evelien Heijselaar, Dominique Maciejewski & Saskia van Schaik hebben onlangs een ‘SGW NWO Open Competition XS’-beurs gekregen. Deze beurzen zijn bedoeld voor onderzoekers met vernieuwende én veelbelovende ideeën die met hun onderzoek wetenschappelijke vooruitgang kunnen boeken.

Is pleasure the problem – or part of the solution? Investigating the role of hedonic goal pursuit in self-regulation

dr. Daniela Becker

Onderzoek naar zelfregulatie richt zich vooral op zelfbeheersing. Het beleven van plezier en genot tijdens een hedonistische activiteit (bv. genieten van chocola, ontspannen op de bank) wordt daarom vaak gezien als iets dat vermeden moet worden. Ondertussen groeit echter de erkenning dat hedonistische ervaringen onderdeel – in plaats van een bedreiging – kunnen zijn van succesvolle zelfregulatie. Het huidige voorstel is één van de eerste die onderzoekt hoe versterkte (versus belemmerde) hedonistische ervaringen zelfregulatie juist kunnen ondersteunen. De verwachte bevindingen hebben potentieel veergaande implicaties voor hoe wij succesvolle zelfregulatie conceptualiseren, en hoe wij interventies ontwerpen die zelfregulatie trachten te verbeteren.

Does our relationship with social technology change as we age?

dr. Evelien Heyselaar

Sociale technologie (technologie waar we gesprekken mee kunnen voeren, bijv., chatbots en robots) is een snel ontwikkelend veld. Iedereen heeft wel minimaal 1 sociaal technologische apparaat thuis (bijv., amazon alexa of siri) en die gemiddelde blijft maar stijgen. De onderbouwing voor deze applicaties is gebaseerd op studies uit de jaren 90 (CASA), toen maar weinig mensen een computer bezitten. Is deze theorie nog steeds relevant in de tijd van nu, waar technologie een integraal onderdeel van onze samenleving is geworden?

How do people decide how they feel? Response processes in Experience Sampling Method studies

dr. Dominique Maciejewski 

De Experience Sampling Method (ESM), een techniek om emoties in het dagelijks leven te bestuderen, is in opkomst onder onderzoekers en clinici. Om het gebruik te rechtvaardigen zijn valide metingen cruciaal, maar recentelijk zijn zorgen geuit over de validiteit van ESM. Dit project gebruikt een persoonsspecifieke benadering om te onderzoeken hoe mensen vragen over hun emoties interpreteren en beantwoorden. In het bijzonder wordt onderzocht hoe consistent mensen door de tijd heen zijn en hoe ze van elkaar verschillen in deze responsprocessen. De resultaten zullen nieuwe hypotheses genereren omtrent responsprocessen en praktische implicaties bieden voor onderzoekers en clinici die ESM gebruiken.

GREEN KIDS. Green early childhood centers and Kids’ experiences: Co-designing a sustainability pedagogy.

dr. Saskia van Schaik

Hoe kunnen we peuters voorbereiden op een groene toekomst? Terwijl ze opgroeien in een wereld met toenemende behoefte aan duurzaamheid, ontbreekt een duurzaamheidspedagogiek voor de kinderopvang. Hoe kan de kinderopvang peuters ondersteunen bij de zorg voor natuur en duurzaamheid? Door ten eerste) onderzoek te doen naar de groene kinderopvang en ten tweede) met reguliere kinderopvang-professionals een pedagogiek te co-creëren, wil dit project kennis en tools op het gebied van duurzaamheid ontwikkelen en delen met de praktijk. Alle peuters hebben immers recht op natuurrijke vroegkinderlijke ervaringen die hen ondersteunen in hun ontwikkeling en zorg voor het leven.

Contactinformatie