Simona Cristescu & Floris Rutjes
Simona Cristescu & Floris Rutjes

NWO Open Technology Grants voor technologieontwikkeling in geneesmiddelen en groene chemische industrie

Twee projecten waarbij onderzoekers van het Instituut voor Moleculen en Materialen (IMM) van de Radboud Universiteit betrokken zijn, hebben een NWO Technology Grant ontvangen. Het Open Technologieprogramma, gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), biedt financiering voor toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek dat vrij is van disciplinaire grenzen. Het programma biedt bedrijven en andere organisaties een toegankelijke manier om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek dat tot maatschappelijke en/of wetenschappelijke impact moet leiden.

Project: Alpha-Helical Spiro Scaffolds to Modulate Protein-Protein Interactions (ASPPIRe)

Aanvrager: Radboud Universiteit, Prof. dr. Floris Rutjes - Synthetische Organische Chemie (IMM)

Proteïne-proteïne interacties (PPI's) zijn cruciaal voor vele biologische processen, zoals celproliferatie, groei, signaaltransductie en geprogrammeerde celdood. Als gevolg hiervan zijn disfuncties in PPI's gekoppeld aan verschillende ziekten. Het ingrijpen in PPI's om ziekten te genezen is complexer dan bij traditionele geneesmiddeldoelen, maar recente bevindingen hebben aangetoond dat het moduleren van PPI's met kleine moleculen haalbaar is. In het ASPPIRe-project zal het onderzoeksteam nieuwe bibliotheken van spirocyclische verbindingen ontwerpen en synthetiseren die proteïne α-helices nabootsen. Deze verbindingen zullen worden gescreend tegen gevalideerde PPI's om nieuwe remmers te identificeren die kunnen dienen als startpunt voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Floris Rutjes is hoogleraar in de Synthetische Organische Chemie en Directeur van het IMM. Zijn groep werkt aan het ontwerp en de synthese van biologisch relevante kleine moleculen en ontwikkelt nieuwe duurzame synthesemethoden. Rutjes zoekt actief samenwerkingen met bedrijven en industrie, heeft oog voor de toepassing van wetenschappelijke uitvindingen en stimuleert nieuwe spin-off bedrijven om deze fundamentele ontdekkingen om te zetten in maatschappelijk relevante innovaties.

Het project is een samenwerking met de HAN Hogeschool (Lectoraat Drug Discovery), Pivot Park Screening Centre (Oss), BioAxis (Oss), en Symeres (Nijmegen). Het Pivot Park Screening Centre zal biologische assays ontwikkelen en de gesynthetiseerde verbindingen testen. BioAxis zal helpen bij moleculaire modellering om de juiste verbindingen te ontwerpen. "Onze groep, samen met HAN, zal synthese methoden ontwikkelen en valideren en verbindingen creëren. Symeres zal vervolgens deze methoden gebruiken om grote bibliotheken van verbindingen te produceren", legt Rutjes uit. "Het project is eigenlijk het resultaat van een lopende samenwerking op het gebied van medicinale chemie tussen het Lectoraat Drug Discovery aan de HAN, voorheen geleid door Pedro Hermkens, en de groep Synthetische Organische Chemie aan de Radboud Universiteit, gebaseerd op ideeën die al jaren sluimeren. Het is ook een heel mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking, waarbij de projectpartners complementaire rollen hebben bij het aanpakken van een maatschappelijk relevant behoefte."

Project: Toegang tot ultra snelle tijdschalen om een klimaatneutrale chemische industrie te bereiken

Aanvragers: Radboud Universiteit - Simona Cristescu, TD Lab, IMM en Universiteit Maastricht, Prof. dr. Gerard van Rooij

Naarmate de chemische industrie verschuift naar geëlektrificeerde en circulaire chemische processen, zal methaan steeds meer een knelpunt worden bij het sluiten van de koolstofcyclus. Het is cruciaal dat methaan wordt gewaardeerd in plaats van verbrand voor energie om CO2-uitstoot te vermijden. Dit project ontwikkelt ultra snelle plasma pyrolyse van methaan naar ethyleen als een innovatieve en economisch haalbare technologie voor de valorisatie van methaan. Het vereist een fundamenteel begrip van de chemische kinetiek die plaatsvindt op tijdschalen van microseconden, wat haalbaar is door een geavanceerde gepulseerde microgolfplasmareactor te combineren met een unieke infraroodspectroscopiemethode genaamd tijdsopgeloste dual-comb spectroscopie.

Simona Cristescu staat aan het hoofd van het Life Science Trace Detection Laboratory (TDLab), geïntegreerd in IMM. Ze beschikken over een verscheidenheid aan state-of-the-art trace gas detectie-instrumenten die real-time (op de seconde schaal) metingen mogelijk maken met detectieniveaus op of onder delen per miljard volume (ppbV). De infrastructuur is in staat om een lange lijst van gassoorten te detecteren zoals koolwaterstoffen, stikstofoxiden, koolstofoxiden, aldehyden, alcoholen en ketonen. Bovendien ontwikkelt TDLab actief state-of-the-art trace gas detectie-instrumenten op basis van laserspectroscopie voor praktische toepassingen in diverse vakgebieden, zoals geneeskunde, chemie, gezondheid, milieuwetenschappen, procesbeheersing en meer.

Dit project is een samenwerking met Brightsite Plasmalab van de Universiteit Maastricht (groep van Gerard van Rooij) gevestigd op de Brightlands Chemelot-campus. Plasmalab bouwt een gepulseerde microgolfontladingsplasmareactor die in staat is laser-gebaseerde spectroscopie-instrumenten te integreren voor tijdsopgeloste monitoring van de reactiedynamiek. TDLab ontwikkelt een state-of-the-art ultra-breedbandige tijdsopgeloste dual-comb spectroscopie systeem met zowel hoge spectrale als temporele resolutie. De partners combineren vervolgens de twee instrumenten om de plasma-chemie grondig te bestuderen en de efficiëntie van ethyleenvorming te verbeteren.

Open Technology Grant

Open Technology Grant

De NWO-Domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) bevordert toegepast en technisch onderzoek in nauwe samenwerking met publieke en private gebruikers van kennis om bij te dragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Het wetenschappelijke domein van NWO TTW omvat alle disciplines van de technische wetenschappen en de praktijkgerichte toepassing van wiskunde, natuurwetenschappen, medische wetenschappen en levenswetenschappen. Het Open Technologie Programma (OTP) richt zich op dit onderzoeksgebied en wordt gekenmerkt door het ontbreken van disciplinaire grenzen.

We feliciteren Floris en Simona van harte met hun subsidie!

Officiëel persbericht NWO