NWO Perspectief-beurs voor onderzoek inzet AI bij kankerbehandeling

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent 4,5 miljoen euro toe aan PersON, een onderzoeksprogramma van onder andere onderzoekers van de Radboud Universiteit dat beoogt met kunstmatige intelligentie betere kankerbehandelingen te helpen kiezen.

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit jaar is een totaal budget van 27 miljoen beschikbaar, waarvan 23 miljoen van EZK en 4 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar liefst 115 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn betrokken en dragen bijna 12 miljoen euro bij uit eigen middelen. Met het budget kunnen 106 onderzoekers de komende jaren aan de slag.

PersON

Eén van de toegewezen projecten is PersON, waarvan Johan Kwisthout de programmaleider is. 'PersOn: Explainable, Maintainable, and Trustworthy Decision Support Systems for Personalised Care in Oncology' heeft een budget van 4,5 miljoen euro, waarvan 1,3 miljoen euro bestaat uit cofinanciering.

Ieder jaar krijgen meer mensen de diagnose kanker. Vaak wacht hen een standaardbehandeling die geen rekening houdt met de verwachtingen van de patiënt over de resulterende kwaliteit van leven. Het PersON-programma analyseert met behulp van kunstmatige intelligentie alle beschikbare gegevens over het type kanker en de individuele patiënt en voorspelt daarmee het te verwachten behandelresultaat. Met deze informatie kunnen arts en patiënt samen kiezen voor het zorgtraject dat voor die persoon met de grootste waarschijnlijkheid de beste kwaliteit van leven zal opleveren

Kwisthout, universitair hoofddocent kunstmatige intelligent bij de Radboud Universiteit, werkt binnen het project samen met andere onderzoekers van de Radboud Universiteit, het Radboudumc en verschillende andere partijen. Betrokken zijn onder andere de kennisinstellingen Amsterdam UMC, Integraal Kankercentrum Nederland, Nederlands Kankerinstituut-Antoni van Leeuwenhoek, Open Universiteit,  TNO, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast spelen bedrijven als Chipsoft, Connected Care, CZ, Hugin Expert A/S, ICTRecht, Info Support, Maastro Clinic, Machine2Learn, Open Walnoot, Orikami, Privacy Company, Saddle Point Science Europe, We Are Not en andere maatschappelijke partners als Isala Ziekenhuis Zwolle en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie.

Over het NWO Perspectief-programma

‘Of het nu gaat om bescherming tegen water of de mobiliteit van de toekomst: we staan in Nederland voor grote uitdagingen, waarbij samenwerking tussen onderzoekers van verschillende disciplines, bedrijfsleven en maatschappij cruciaal is’, zegt Margot Weijnen, voorzitter van NWOdomein Toegepaste en Technische Wetenschappen. ‘Perspectief brengt een grote verscheidenheid van partijen bijeen om in consortia te werken aan innovatieve technologie. Juist samen kunnen ze een flinke stap voorwaarts zetten richting oplossingen, dat is de kracht van Perspectief.’

Het Perspectief-programma daagt onderzoekers uit om consortia te vormen met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Samen werken ze aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De onderzoeksprogramma’s richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie van EZK.

Contactinformatie

Meer weten? Neem contact op met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl)

Thema
Kunstmatige intelligentie, Zorg & Gezondheid