Elinor Ostromgebouw
Elinor Ostromgebouw

NWO-subsidie voor onderzoek naar mobiliteit in een duurzame toekomst

Het TRIAS-project heeft financiering ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), als onderdeel van de KIC Call 'Mobiliteit in een duurzame toekomst'. Als onderdeel van TRIAS zullen onderzoekers kijken hoe meer lokale en digitale zorg geleverd kan worden om de noodzaak om te reizen te verminderen.

De call valt onder de Missie hoofdlijn van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) en is tot stand gekomen vanuit de Kennis- en Innovatieagenda Energie en Duurzaamheid. Het doel van de call is om toekomstvisies op mobiliteit en innovatieve persoonlijke mobiliteitssystemen in een duurzaam, toekomstig Nederland te ontwikkelen. Om rekening te houden met onzekerheden van huidige en toekomstige innovaties, zijn nieuwe benaderingen, oplossingen en narratieven nodig. 

Transformatie in mobiliteit is nodig om te kunnen bijdragen aan het oplossen van dringende maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, de energietransitie, mentale en fysieke gezondheid en sociale ongelijkheid. Nieuwe concepten voor vervoer en openbare ruimtes vragen om een systemische beschouwing’, ‘out-of-the-box’ denken en nieuwe innovaties. Consortia werden daarom gevraagd om ‘unusual suspects’ zoals nationale denkers en artiesten te betrekken en een samenwerking op te zetten tussen multidisciplinaire onderzoeksgroepen en private én publieke partijen.

TRIAS

Binnen de call ontvangen twee projecten een gecombineerde financiering van 2,3 miljoen euro van NWO. Daarnaast wordt 650.000 euro aan cofinanciering bijgedragen door maatschappelijke en private partners. Van de twee projecten is er één met meerdere onderzoekers verbonden aan het Institute for Management Research van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Dit project, getiteld 'Triple AccesS planning (TRIAS): a new narrative integrating digital, spatial and physical mobility', wordt geleid door Karst Geurs van de Universiteit Twente. Medeaanvragers zijn Sander Lenderink en Vincent Marchau van de Radboud Universiteit en medefinancier is Patrick Jeurissen van het Radboudumc. Andere partners zijn Marcel Olde Rikkert van het Radboudumc en Carlo Buise van de Radboud Universiteit.

Het is moeilijk om de vraag naar mobiliteit te verminderen omdat mobiliteitsproblemen vaak geen deel uitmaken van de besluitvorming binnen veel sectoren die mobiliteit genereren, waaronder de gezondheidszorgsector. De komende decennia staat deze sector aan het begin van een transitie waarmee het hoofd wordt geboden aan de vraag naar, en kosten van, de gezondheidszorg. De digitalisering van de gezondheidszorgsector biedt mogelijkheden tot het leveren van meer lokale en digitale gezondheidszorg, waardoor de noodzaak tot reizen afneemt. De benodigde geïntegreerde kaders en organisatorische regelingen ontbreken echter. Met dit onderzoek worden Triple Access System Planning Strategieën (TRIAS) geïntegreerd in processen binnen de gezondheidszorg en businesscases ter verbetering van de organisatie, toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.