Martijn Agterberg in zijn bijenlab
Martijn Agterberg in zijn bijenlab

NWO Take-off subsidie voor gehoorimplantaten die kunnen richtinghoren

Beephonix, de start-up van neurowetenschapper en audioloog Martijn Agterberg, heeft een NWO Take-off 2 subsidie van 250.000 euro gekregen voor de doorontwikkeling van een microfoontechnologie geïnspireerd op het gehoor van hommels.

Met de subsidie willen Agterberg en zijn team aantonen dat het prototype van hun gehoorimplantaat kan bepalen uit welke richting spraaksignalen komen én het erin slaagt om deze spraaksignalen uit de achtergrondruis te filteren. Dit zou ervoor zorgen dat slechthorenden met dit gehoorimplantaat beter in staat zijn om spraak te verstaan.

Conductief hoorverlies

Martijn Agterberg doet al ruim 15 jaar onderzoek naar conductief hoorverlies. Bij mensen met conductief hoorverlies komen de geluidsgolven vanuit het buiten- en middenoor niet in het binnenoor aan, bijvoorbeeld doordat deze patiënten geen gehoorschelp of gehoorgang hebben. Met de beengeleidingshoorimplantaten die nu op de markt zijn kunnen deze patiënten horen, maar ze kunnen niet horen waar het geluid vandaan komt (richtinghoren), wat met name in drukke situaties voor problemen zorgt.

Agterberg: ‘In een drukke omgeving, met meerdere pratende mensen en achtergrondgeluid, is het voor mensen met een gehoorimplantaat lastig om een gesprek met iemand te voeren. Het gehoorimplantaat weet namelijk niet naar wie je wilt luisteren, en weet niet welke signalen uitversterkt zouden moeten worden. Voor dat probleem denken wij nu de oplossing gevonden te hebben, namelijk door een implantaat te maken dat kan richtinghoren.’

Martijn Agterberg in imkerpak in close up

Breedbandige signalen

Geïnspireerd door de manier van horen van bijen en hommels, onderzocht Agterberg manieren om de richtinggevoeligheid van gehoorapparaten te vergroten. Met financiering uit een eerdere subsidie bouwde Agterberg een prototype. Met resultaat: het prototype werkt 5 tot 10 keer beter dan de huidige hoorimplantaten voor het horen van pure tonen. Met de nieuwe Take-off 2 subsidie wil Agterberg nu bewijzen dat zijn prototype ook van breedbandige signalen (zoals spraak) heel nauwkeurig de richting kan bepalen. Als dat lukt, dan kunnen deze spraaksignalen uitgefilterd worden uit de achtergrondruis en worden uitversterkt. Patiënten met conductief gehoorverlies zouden met dit gehoorimplantaat aanzienlijk beter spraak kunnen verstaan.

Interdisciplinair

Het onderzoeksteam bestaat naast Agterberg nog uit een audioloog, een technicus, en een ondernemer. Agterberg wil daar nog graag een arts aan toevoegen. ‘Ik vind het belangrijk om een interdisciplinair team te hebben. Dat voorkomt dat je kokervisie ontwikkelt. Bovendien wil je ook je innovatie in de markt zetten, daar heb je andere kennis en kunde voor nodig dan ik als wetenschapper heb. Gelukkig helpen ook de collega’s van Radboud Innovation Science hierbij.’

Martijn Agterberg bestudeert een hommel

Meetmethode

‘Naast mijn werk als onderzoeker werk ik ook als audioloog in het ziekenhuis van Utrecht en het Radboudumc. Daar viel me op dat de huidige meetmethode niet goed weergeeft hoe goed een patiënt kan horen met zijn gehoorimplantaten. Ze meten nu het gehoor van beide oren apart. Maar in de praktijk hoor je natuurlijk met twee oren tegelijk, dus dat moet je ook zo meten. Wij willen onze nieuwe methode graag uitrollen naar de klinische praktijk. Zo kunnen wij patiënten met gehoorverlies beter helpen én kunnen we straks ook op een juiste manier testen of ons implantaat beter werkt dan de implantaten die nu op de markt zijn.’, aldus Agterberg.

Meer informatie

Contactinformatie

Meer weten? martijn.agterberg [at] radboudumc.nl (Neem contact op met Martijn Agterberg)

Thema
Zorg & Gezondheid