InWork Berchmanianum
InWork Berchmanianum

NWO Veni-beurzen voor onderzoek naar frontlijnwerkers, sociale media en meer

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft elf jonge onderzoekers van de Radboud Universiteit een Veni-beurs toegewezen. Met deze financiering van maximaal 280.000 euro kunnen ze de komende drie jaar hun onderzoekideeën verder ontwikkelen.

Veni is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De beurs maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma en wordt jaarlijks toegekend. Dit jaar wordt de Veni-beurs toegekend aan in totaal 188 onderzoekers, waarvan elf verbonden aan de Radboud Universiteit.  

Volwassen worden in onzekere tijden: de levensloop en het welzijn van jongvolwassenen

Lonneke van den Berg

Het welzijn van jongvolwassenen is de afgelopen tien jaar sterk afgenomen. Gelijktijdig heeft er een sterke toename in onzekerheid in de levensloop van jongvolwassenen plaatsgevonden, zoals meer flexibele arbeidscontracten en onzekere woonsituaties. Verklaart deze hoge mate van onzekerheid waarom het welzijn van jongvolwassenen vandaag de dag zo laag is? Terwijl eerdere onderzoeken zich focusten op of de werk- of de relatiesfeer, bestudeert dit project verbindingen tussen onzekerheid in educatie, werk, wonen en relaties. Hierdoor wordt er inzicht gekregen in hoe onzekerheid zich opstapelt gedurende de jongvolwassen levensfase en of bepaalde combinaties van onzekerheid een sterker negatief effect op welzijn hebben. 

Psychologische veiligheid van frontlijnwerkers: op weg naar betere dienstverlening 

Shelena Keulemans 

Frontlijnwerkers hebben psychologische veiligheid nodig—de overtuiging dat zij veilig zijn om interpersoonlijke risico’s te nemen op de werkvloer—om van hun fouten te leren en dienstverlening aan burgers te verbeteren. Wanneer uitvoerders psychologisch onveilig zijn, raakt de verantwoordelijke uitvoering van de publieke taak in het geding. Toch weten we verrassend weinig van de psychologische veiligheid van frontlijnwerkers, welke factoren dat beïnvloeden en hoe psychologische veiligheid hun responsiviteit op de noden van burgers bepaalt. Dit project combineert verschillende theoretische perspectieven en methoden (etnografie, enquête-data en vignetexperiment) om de psychologische veiligheid van frontlijnwerkers te bestuderen, om zo publieke dienstverlening te verbeteren. 

Hoe sociaal zijn sociale media? 

Loes Pouwels 

Hoewel er in de samenleving veel zorgen bestaan over sociale media gebruik onder jongeren, toont recent onderzoek aan dat de effecten van sociale media gebruik op sociale verbondenheid niet eenduidig zijn. Sommige adolescenten voelen zich eenzamer door hun sociale media gebruik, terwijl anderen zich juist sterker verbonden voelen met anderen. In welke context geldt wat, wanneer, en voor wie? Dit project beantwoordt deze vragen door vrijwillig gedoneerde sociale media archieven te koppelen aan dagelijkse en jaarlijkse vragenlijsten over sociale media gebruik en verbondenheid. Deze inzichten helpen om beleid en interventies af te stemmen op de individuele behoeften van adolescenten. 

Internationale organisaties: verantwoordelijk en responsief? 

Reinout van der Veer 

Internationale organisaties zijn cruciaal voor de aanpak van grensoverschrijdende problemen, zoals klimaatverandering en economische ongelijkheid. We verwachten dat ze politiek neutraal blijven en op basis van expertise handelen. Daarnaast eisen we ook steeds vaker dat deze organisaties naar ons luisteren. Dit project onderzoekt hoe experts en elites binnen deze organisaties denken en besluiten over het verenigen van expertise met maatschappelijke verwachtingen. Daarmee biedt het een fundamenteel nieuw perspectief op hoe internationale organisaties verantwoordelijkheid en responsiviteit in evenwicht brengen. 

Wat maakt snel en flexibel taalgebruik mogelijk? 

Marieke Woensdregt 

Als we taal gebruiken, denken we na over wat er in het hoofd van de ander omgaat (welke kennis delen we? waarom werd ik verkeerd begrepen? etc.). Maar we hoeven al dat redeneerwerk niet alleen in onze eigen hoofd te doen: We kunnen ook interactie gebruiken om om verheldering te vragen (A: “Ik heb de sale gemist omdat de winkel gesloten is”, B: “Voorgoed?”, A: “Nee, hij wordt gerenoveerd”). In dit project zal ik computationeel modelleerwerk en experimenten gebruiken om een verklaring te ontwikkelen van hoe sociaal redeneren en sociale interactie samenwerken om snel en flexibel taalgebruik mogelijk te maken. 

The role of mosquito saliva in malaria parasite transmission

Carolina Andrade, Radboudumc

Malaria is een verwoestende infectieziekte en endemisch in meerdere tropische landen. Malaria infectie begint met een muggenbeet die malaria parasieten gemengd met muggenspeeksel introduceert in de mens. Dit project streeft ernaar om de rol van speeksel te begrijpen met betrekking tot parasitaire infectie van de mens en de transmissie naar de mug. Dit onderzoek zal nieuwe inzichten geven betreffende de interactie tussen mens en mug, en de impact hiervan op parasitaire infectie. Bovendien zal dit onderzoek bijdragen aan het identificeren van nieuwe doelwitten om de transmissie cyclus te onderbreken.

Understanding Non-Locality in Quantum Gravity

Luca Buoninfante

Het formuleren van een consistente theorie van kwantumzwaartekracht is een van de grootste uitdagingen in theoretische natuurkunde, waar sinds het midden van de vorige eeuw belangstelling voor is ontstaan. Dit project heeft tot doel een nieuw licht op het probleem te werpen door wiskundige consistentievereisten te gebruiken om de levensvatbare mogelijkheden voor een theorie van kwantumzwaartekracht te verkleinen.

The genome at the break of dawn – illuminating transcriptional control of zygotic genome activation in mosquitoes

Rebecca Halbach, Radboudumc

Muggen dragen gevaarlijke ziektes over, maar we weten verassend weinig over de biologie van deze insecten. Zelfs een fundamenteel proces als de vroege ontwikkeling van een embryo is niet goed bestudeerd in de mug. Embryonale ontwikkeling is een complex proces waarin het essentieel is dat duizenden genen op het juiste moment aan- of uitgeschakeld worden. In dit project bestuderen de onderzoekers hoe genen gereguleerd worden tijdens de vroege ontwikkeling van de gelekoortsmug. Dit onderzoek levert belangrijke inzichten in de biologie van muggen en kan helpen om in de toekomst strategieën te ontwikkelen ter bestrijding van mugoverdraagbare ziektes.

Symbolic Probabilistic Model Checking with Massive Design Spaces (ProMiSe)

Sebastian Junges

Het ontwerpen van veilige computersystemen leidt tot allerlei vragen: welke hardware is nodig om een auto zelfstandig van rijstrook te laten wisselen? Welke batterij is krachtig genoeg voor een satelliet? Kan een huishoudrobot veilig de vaatwasser uitruimen? Op het eerste oog zijn deze vragen totaal verschillend, maar ze kunnen allemaal (gedeeltelijk) worden beantwoord door Markovketens te analyseren. Dit zijn wiskundige modellen die beschrijven hoe een systeem zich gedraagt onder onzekere omstandigheden. Computersystemen en veiligheidseisen zijn echter vaak zo complex dat we de Markovmodellen niet meer kunnen doorrekenen. Dit onderzoeksproject ontwikkelt nieuwe algoritmes waarmee grotere Markovmodellen  doorgerekend kunnen worden.

Continental margin sediments as a source of bio-essential iron and manganese to high-latitude ocean waters

Wytze Lenstra

IJzer en mangaan zijn belangrijke voedingsstoffen voor fytoplankton in de oceanen. Groeiend fytoplankton neemt CO2 op uit de atmosfeer en beïnvloedt daarmee ons klimaat. Het versneld smelten van ijskappen en gletsjers door het opwarmen van de aarde kan ervoor zorgen dat er meer ijzer en mangaan beschikbaar komt voor de groei van fytoplankton in de oceaan. Deze studie onderzoekt, doormiddel van veldwerk bij Spitsbergen en Oost-Antarctica en het gebruik van numerieke modellen, hoe het vrijkomen van ijzer en mangaan uit kustgebieden en CO2 opname door de oceaan verandert wanneer ijskappen en gletsjers smelten door de huidige veranderingen in het klimaat.

Search Systems with a Bayesian Understanding of Their Users (BAYES-SEARCH)

Harrie Oosterhuis

Zoekmachines maken kennis en informatie wereldwijd vindbaar en toegankelijk. Dit project zal onderzoeken of zoekmachines de voorkeuren van gebruikers kunnen leren van hun interacties en tegelijkertijd inzicht kunnen geven in de onzekerheid in hun voorspellingen. Het doel is een Bayesiaanse aanpak te ontwikkelen die een zoeksysteem kan informeren over waar gebruikers waarschijnlijk naar op zoek zijn, zodat het systeem zichzelf automatisch kan aanpassen om beter die gebruikersvoorkeuren te dienen.