Onderzoek naar Emotionele Discourses in Reacties op Online Fanfictie door Julia Neugarten

Julia Neugarten schreef een artikel over het discours rond emoties in de reacties op Harry Potter-fanfictie met behulp van leestechnieken op afstand. Gepubliceerd op 27 december 2023 in het Journal of Fandom Studies analyseert het onderzoek door middel van tekstanalysemethoden de normen voor emotionele expressie in reacties. Door collocatiepatronen te analyseren, onthult het onderzoek hoe fanfictie dient als platform voor gemeenschapsbetrokkenheid en hoe leden hun betrokkenheid afstemmen op gevestigde discoursen. De analyse gaat verder dan individuele reacties en legt grootschalige patronen bloot die inherent zijn aan de data. Een vergelijkend onderzoek van reacties over drie fanfictiegenres – angst, fluff, en hurt/comfort genoemd – laat verschillende patronen zien, die inzicht geven in de genuanceerde dynamiek van emotionele expressie binnen deze levendige online gemeenschap. Het volledige artikel kan worden geraadpleegd via deze link.

Contactinformatie

Gaat over persoon
J.L. Neugarten (Julia) MA
Thema
Media & Communicatie