Vader met kind

Ongelijkheid man en vrouw terug op zelfde niveau als voor coronacrisis

Anderhalf jaar geleden werd de coronacrisis bestempeld als kans voor de emancipatie in Nederland. Zo bleek uit onderzoek van sociologen van onder andere de Radboud Universiteit en de Universiteit Utrecht dat vaders bij aanvang van de coronapandemie meer zijn gaan zorgen voor hun kinderen. Hoe staat het er nu voor? “De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen die voor de pandemie bestond is niet vergroot, niet verkleind: die is hetzelfde gebleven.”

Het onderzoek verschijnt vandaag in een gezamenlijke publicatie van de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht en het Nederlands Interdisciplinair Demografie Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

Aan het begin van de coronacrisis gaven vaders aan meer te zorgen voor hun kinderen (22% gaf aan meer zorgtaken te doen dan voorheen). Ook deden ze destijds iets meer in het huishouden (17% gaf in april 2020 aan meer huishoudelijke taken te doen dan voorheen ten opzichte van hun partner). Maar in de maanden die volgden veranderde het beeld. Chantal Remery, socioloog verbonden aan de Universiteit Utrecht: 'Zo constateerden we in november 2020 al dat het aandeel vaders dat meer was gaan zorgen voor hun kinderen dan voor de coronacrisis aan het afnemen was. Het aandeel vaders dat meer aan huishoudelijke taken deed dan voor de coronacrisis, begon in juni 2020 al te dalen.'

'Het is opvallend hoe we ons hebben aangepast,' zegt Stéfanie André, onderzoeker aan de Radboud Universiteit en een van de auteurs. 'Waar aan het begin van de pandemie vaders en moeders aangaven het moeilijk te vinden om werk- en privé te combineren, is dat nu weer op het niveau van voor corona. Dit laat zien hoe veerkrachtig we toch ook zijn als mensen.'

Toe- noch afgenomen

Ook op andere gebieden heeft de coronacrisis niet voor blijvende genderverschillen gezorgd. Mara Yerkes, tevens verbonden aan de Universiteit Utrecht: 'Als we de trends in betaald werk, de verdeling van huishoudelijke- en zorgtaken, en welzijn in kaart brengen van april 2020 tot en met november 2021, valt vooral op dat er in november 2021 nauwelijks nog invloed is van de pandemie op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Met andere woorden: de pandemie lijkt de verschillen tussen mannen en vrouwen niet blijvend te hebben vergroot of verkleind.'

Contactinformatie

Voor persvragen, neem direct contact op met de onderzoeker, of met Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie via 024 361 6000 of media [at] ru.nl

Thema
Actualiteiten, Diversiteit, Opvoeding