Satellietbeelden van de Sundarbandelta
Satellietbeelden van de Sundarbandelta

Opening bijzonder onderzoeksinstituut voor integrale ecologie

Op 1 december wordt het para-universitair Laudato Si’-Instituut voor integrale ecologie officieel geopend tijdens een bijeenkomst in de aula van de Radboud Universiteit.

Het Laudato Si’-Instituut is een initiatief van de onafhankelijke denktank Socires en de Radboud Universiteit. ‘We kunnen niet leven zonder een gezonde planeet.’ 

Het Laudato Si’-instituut gaat integraal en discipline-overstijgend onderzoek verrichten naar duurzaamheid, denk aan invalshoeken als chemie, biologie, politiek, economie, filosofie, en ook de spirituele dimensie van de ecologische crisis. Het gedachtegoed is gebaseerd op de encycliek Laudato Si’ van Paus Franciscus uit 2015, waaraan het instituut zijn naam ontleent. Het instituut wordt ingebed in de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. De benoeming van een bijzonder hoogleraar integrale ecologie is aanstaande, naast de verbintenis met enkele promovendi. 

Ecopolitiek

Gerard Kuperus, onlangs al aangesteld als wetenschappelijk onderzoeker bij het Laudato Si’-Instituut, lanceerde onlangs zijn boek Ecopolitics, Redefining the Polis, dat tevens een inkijkje geeft in de onderzoekagenda van het instituut. Hij beargumenteert hierin de noodzakelijke overgang van een menselijke politiek naar een ‘ecopolitiek’, met de mens als een klein deel van de veel grotere politieke structuren. 
In de binnenkort te verschijnen decembereditie van Radboud Magazine – geheel in het teken van duurzaamheid – verdedigt Kuperus de stelling dat ‘dat we niet kunnen leven zonder een gezonde planeet’. Zijn opiniestuk gaat verder: ‘We weten ook dat een consumptiemaatschappij niet tot een gelukkig leven leidt. Wat we nodig hebben, is een collectieve wil waarin we individueel en gezamenlijk een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel.’

Opening Laudato Si’-Instituut voor integrale ecologie | 1 december, 13.45 – 15.00 uur | Aula Radboud Universiteit Nijmegen | Bijdrages van: Gerard de Korte (bisschop 's-Hertogenbosch), José Sanders (rector magnificus Radboud Universiteit), Jos van Gennip (oprichter Socires, initiator Socires-programma Laudato Si'/Integrale Ecologie) en Gerard Kuperus (onderzoeker Integrale Ecologie in de Nederlandse Context bij het Laudato Si'-Instituut) 

Aanmelden

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Corporate Communicatie