Ouders hardhandiger met peuter tijdens eerste lockdown

Ouders met een peuter reageerden tijdens de eerste ‘corona lockdown’ in Nederland (april en mei 2020) vaker hardhandig op hun kind, bijvoorbeeld door het door elkaar te schudden of uit te schelden, dan een vergelijkbare groep ouders voor de pandemie deed. Dit blijkt uit een publicatie van gedragswetenschappers van de Radboud Universiteit, Erasmus MC en VU Amsterdam in Child Maltreatment op 17 juni 2021.

De vergelijking toont aan dat covid-19 de kans op hardhandig ouderschap heeft vergroot. Vooral hardhandige fysieke disciplinering (bijvoorbeeld door elkaar schudden) en verbale agressie (bijvoorbeeld uitschelden) kwamen vaker voor tijdens de eerste corona lockdown in Nederland. Dit is zorgelijk omdat dit betekent dat er een groter risico op emotionele en fysieke kindermishandeling is tijdens een lockdown situatie.

Opvoedingsgedrag

Ruim 200 Nederlandse ouders met een peuter van 3 jaar rapporteerden over hun opvoedingsgedrag in april en mei 2020. Deze gegevens werden vergeleken met die van een vergelijkbare groep van ruim 1000 ouders die al voor covid-19 deelnamen aan het Generation R onderzoek van het Erasmus MC.

Het onderzoek richtte zich op ouders van peuters omdat opvoeden tijdens de peutertijd lastig kan zijn voor ouders, bijvoorbeeld als een kind driftbuien heeft of niet luistert. Bij sommige ouders kan ongehoorzaam gedrag een hardhandige reactie uitlokken. Dit lijkt dus meer te gebeuren in een ongekende situatie zoals de lockdown, waarin ouders gedwongen thuis werkten, terwijl kinderen ook thuis moesten worden opgevangen vanwege de sluiting van kinderopvang en scholen.

Vaker door elkaar schudden of schelden

Uit de vergelijking kwam naar voren dat ouders met een peuter hun kind vaker door elkaar schudden, uitschelden of dom noemen dan voor de pandemie. Er was een forse toename van 9% in het aantal ouders dat aangaf hun kind in de voorafgaande twee weken één keer door elkaar te hebben geschud en een toename van 7% in het aantal ouders dat aangaf hun kind twee of meer keer door elkaar te hebben geschud.

Het aantal ouders dat aangaf hun kind één keer te hebben uitgescholden in de voorafgaande twee weken steeg met 15% en het aantal ouders dat hun kind twee of meer keer had uitgescholden steeg met 6%. Dit gedrag valt onder kindermishandeling en kan negatieve gevolgen hebben voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

De onderzoeksresultaten maken duidelijk dat de impact van maatregelen zoals de sluiting van kinderopvang en scholen, moet worden meegenomen in de vorming van beleid. Ook benadrukken de resultaten het belang van ondersteuning aan kwetsbare gezinnen tijdens een lockdown.

Het onderzoek werd gedaan met een NWO Corona Fast-Track Data grant. Gedragswetenschappers  Madelon Hendricx-Riem van de Radboud Universiteit en Novika Purnama Sari van het Erasmus MC onderzochten met een team van onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en de Vrije Universiteit de ouders van peuters tijdens de eerste corona lockdown in Nederland, tussen april en mei.

Publicatie

Higher Levels of Harsh Parenting During the COVID-19 Lockdown in the Netherlands, Novika Purnama Sari, Marinus H. van IJzendoorn, Pauline Jansen, Marian Bakermans-Kranenburg, Madelon M.E. Riem. Child Maltreatment https://doi.org/10.1177/10775595211024748

Meer weten? Neem contact op met

  • Madelon Hendricx-Riem, %20madelon.hendricx-riem [at] ru.nl (madelon[dot]hendricx-riem[at]ru[dot]nl)
  • Persvoorlichting & wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media [at] ru.nl (media[at]ru[dot]nl), 024 361 600