Overslagproeven Future Dikes
Overslagproeven Future Dikes

Overslagproeven Future Dikes afgerond

Na bijna twee maanden op de dijk zijn de grootschalige overslagproeven afgerond. Het afgelopen jaar hebben onderzoekers van het Future Dikes-consortium zich voorbereid op deze proeven. Door middel van een grote dataset aan vegetatieopnamen van dijken, aangevuld met nieuwe opnamen die afgelopen voorjaar zijn gemaakt, is een selectie van zeer bloemrijke dijken gemaakt. Hierop is aanvullend bodem-, doorwortelings-, en erosie-onderzoek uitgevoerd, wat heeft geleid tot de selectie van de drie locaties voor de overslagproeven.

Een team van ingenieurs van Infram bivakkeerde bijna twee maanden in weer en wind op de dijk. Zes keer werd er zo'n 25 olympische zwembaden aan water over de dijk uitgestort vanuit een zogenaamde stormsimulator. Hoewel aanvankelijk werd gedacht dat de grasbekleding op een gegeven moment zou falen en er een gat in de toplaag van de dijk zou ontstaan, is dit niet gebeurd. De bloemrijke dijken bij Wijchen hebben het gehouden.

Groepsfoto InfraHydrem overslagproeven Future Dikes
Groepsfoto van het team van Infram

Vervolg

Op basis van deze resultaten kunnen we concluderen dat de lokale, bloemrijke, grasbekleding voldoet aan hoge veiligheidsnormen. Er moet echter nog worden gekeken naar hoe de aanwezige plantensoorten ter plekke zich verhouden tot de doorworteling, bodemsamenstelling, erosiebestendigheid en plaatselijke schade die door het afstromende water is ontstaan. De komende maanden gaan we hiermee aan de slag om later dit jaar met de resultaten naar buiten te komen.

Voor nu willen we graag het hele team van Infram bedanken voor hun harde werk op de dijk.

Meer weten?