Promotie Minke Reijneveld 'Gegevensbescherming in faillissement’

Op maandag 30 januari verdedigt Minke Reijneveld haar proefschrift Gegevensbescherming in faillissement. Reijneveld onderzocht wat het juridisch kader is waarbinnen de faillissementscurator persoonsgegevens mag, kan en moet verwerken en hoe dat kader zich verhoudt tot de regels en beginselen van de Faillissementswet. Voor haar promotie ontvangt Minke Reijneveld de 'facultaire premie', die wordt toegekend voor snelle promoties (binnen vier jaar).

Gegevensbescherming is een belangrijk juridisch thema geworden, ook binnen het privaatrecht. De Algemene verordening gegevensbescherming heeft invloed op de faillissementswerkzaamheden van de curator. Wanneer een onderneming failliet gaat, spelen persoonsgegevens een rol in het faillissement, maar over de gevolgen van de AVG in faillissement is nog veel onduidelijk. Gegevensbescherming in faillissement is een van de eerste proefschriften over de invloed van de AVG op het privaatrecht en meer in het bijzonder het insolventierecht.

Minke Reijneveld

Contactinformatie

Organisatieonderdeel
Faculteit der Rechtsgeleerdheid