Vlag Friesland
Vlag Friesland

Promotiebeurs voor onderzoek naar Friese aanspreekvormen

Gerbrich de Jong ontvangt een Promotiebeurs voor leraren. Met de beurs van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kan De Jong de komende vijf jaar onderzoek doen naar Friese aanspreekvormen.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt jaarlijks 9 miljoen euro beschikbaar (in twee rondes) voor promotietrajecten van docenten. Daarmee krijgen ze de kans zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Derde persoon

Gerbrich de Jong werkt zij als lerarenopleider Nederlands en Fries aan NHL Stenden Hogeschool (Leeuwarden) en als docent Friese taalvaardigheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze zal haar beurs gebruiken voor haar onderzoeksproject 'Kan mevrouw mij helpen?' Aanspreekvormen in Friesland.

‘In het Fries kun je iemand met 'jo' (Nederlands 'u') of 'do' (Nederlands 'jij') aanspreken, maar ook in de derde persoon, zoals in de titel van dit project’, legt De Jong uit. ‘Sommige Friezen gebruiken die vorm ook wanneer ze Nederlands spreken.’ In het project zal De Jong onderzoeken wanneer welke aanspreekvormen gebruikt worden, door wie en tegen wie, waar ze vandaan komen en ook wat voor effect ze teweegbrengen bij de aangesprokene. De kennis hierover draagt bij aan wederzijds begrip en interculturele communicatie in de tweetalige provincie Friesland. De Jong: ‘Volgens mij is dit de eerste keer dat deze beurs is toegekend aan een Fries onderwerp.’

Media-aandacht

Friese en landelijke media besteedden volop aandacht aan het nieuwe project:

Gerbrich de Jong start op 1 september. Het onderzoek zal vijf jaar duren. 

Contactinformatie

Meer weten? Mail naar gerbrich.dejong [at] ru.nl (gerbrich[dot]dejong[at]ru[dot]nl).

Organisatieonderdeel
Centre for Language Studies