Radboud-projecten gericht op open science ontvangen subsidie

Het NWO Open Science Fund geeft 26 projecten, waaronder drie van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, een financiële impuls van maximaal 50.000 euro. Het gaat om projecten gericht op vernieuwende manieren van (open) publiceren, het delen van FAIR data en software of projecten die bijdragen aan de cultuurverandering die nodig is om open science te realiseren.

‘Het Open Science Fund is een belangrijke volgende stap in het erkennen en waarderen van open onderzoekspraktijken’, aldus Caroline Visser, verantwoordelijk voor open science in de raad van bestuur van NWO. De gehonoreerde projecten bestrijken een breed spectrum van nieuwe open science praktijken. Anita Eerland en Wilco Verberk van de Radboud Universiteit, en Rogier Kievit van het Radboudumc zijn betrokken bij drie van de zesentwintig projecten die de impuls ontvangen. 

Met het Open Science Fonds wil NWO een impuls geven aan het erkennen en waarderen van open science praktijken door het steunen van projecten van onderzoekers die voorlopers zijn (of willen zijn) in deze beweging. Onderdeel van de beoordeling was daarom ook het open science track record van de aanvragers, die voor 10% in de beoordeling meetelde.

De belangstelling voor deze eerste ronde van het Open Science Fonds was groot. In totaal werden 167 ontvankelijke aanvragen beoordeeld, waarvan er 26 gehonoreerd konden worden. Visser: ‘Afgelopen jaren zie je de belangstelling voor open science bij onderzoekers echt groeien. Met het Open Science Fonds proberen we dat als NWO te ondersteunen. Niet alleen door innovatieve projecten te steunen maar – hopelijk – ook door met financiering de broodnodige erkenning en waardering te geven.’

Open Science Escape Room (OSER)

Anita Eerland, Radboud Universiteit

Om een echte cultuurverandering binnen de wetenschap teweeg te brengen is het cruciaal zoveel mogelijk wetenschappers hierbij te betrekken. Hoewel Open Science initiatieven als paddenstoelen uit de grond schieten, richten maar weinig zich op wetenschappers met beperkte ervaring of affiniteit met Open Science. Deze groep is natuurlijk het moeilijkst te bereiken en motiveren, maar is ook nodig om Open Science het ‘nieuwe normaal’ te maken. Dit project wil middels een online escape room juist deze wetenschappers spelenderwijs kennis laten maken met verschillende aspecten van Open Science, en hen betrekken bij de discussie rondom de implementatie van Open Science.

ShareTrait: a data portal for making trait data interoperable and reusable

Wilco Verberk, Radboud Universiteit

Er wordt steeds meer data verzameld over eigenschappen van soorten die het mogelijk maken om de relaties tussen soorten en hun omgeving beter te begrijpen. Een effectieve integratie van deze data ontbreekt echter, met name door onvoldoende standaardisatie en het niet rapporteren van meta-data. 

In dit project willen de onderzoekers bestaande data over universele eigenschappen van dieren (energieverbruik, ontwikkeling en vruchtbaarheid) bijeenbrengen door geautomatiseerde conversie en standaardisatie van data en uitvraag van meta-data. Hierdoor kunnen individuele onderzoekers eenvoudig hun data toevoegen aan een gezamenlijke database. Hierdoor creëren ze een waardevolle resource voor andere onderzoekers en kunnen ze een synthese slag maken.

Raincloudplots 2.0: A robust and transparent data visualisation tool 

Rogier Kievit, Radboudumc

Heldere communicatie van wetenschappelijke bevindingen is sterk afhankelijk van een goede datavisualisatie. Echter, klassieke benaderingen zoals staafdiagrammen verdoezelen vaak de onderliggende data. Om dit probleem het hoofd te bieden ontwikkelden we ‘Raincloud plots’: een statistisch robuust, wetenschappelijk transparant, reproduceerbaar en esthetisch framework voor datavisualisatie.

Dit project is gericht op het verbeteren van het visualisatiegereedschap en het uitbreiden van het gebruikersbestand door software-uitbreidingen, workshops, en integratie van raincloudplots binnen bestaande open-source statistische software (JASP). De innovatieve aanpak van de onderzoekers belooft de transparantie van datavisualisatie in een breed aantal wetenschappelijke disciplines te verbeteren door meer toegankelijke, transparante en statistisch gezien robuuste benaderingen voor datavisualisatie toegankelijk te maken.

Meer weten? Neem contact op met:

  • Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, 024 361 6000, media [at] ru.nl